Kolejny krok na drodze do nowej polityki spójności na lata 2021-2027

Dzisiaj, podczas specjalnego posiedzenia Komisji Rozwoju Regionalnego posłowie zagłosowali nad ostatnim dokumentem ustanawiającym zasady działania polityki spójności w nowym okresie finansowania, czyli rozporządzeniem w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Celem obu tych funduszy jest wkład we wzmacnianie gospodarczej, społecznej oraz terytorialnej spójności Unii Europejskiej.

Czytaj więcej →

Parlament Europejski przyjął korzystne dla obywateli UE stanowisko w sprawie wieloletniego budżetu 2021-27 oraz reformy systemu zasobów własnych UE

Za stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego budżetu odpowiada dwóch europosłów Platformy Obywatelskiej – Jan Olbrycht oraz Janusz Lewandowski. Jest to wyraz silnej pozycji PO w instytucjach unijnych, ponieważ raport w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych i zasobów własnych UE uznawany jest za jeden z najważniejszych dokumentów tej kadencji.

Czytaj więcej →

Budżet UE: PE nie chce cięć w polityce rolnej i spójności

Komisja Europejska zaprezentowała dziś długo wyczekiwaną propozycję przyszłego 7 letniego budżetu Unii Europejskiej po roku 2020. Propozycja zakłada, pomimo wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, niewielkie zwiększenie budżetu na lata 2021-2027 do 1,279 biliona euro na zobowiązania (obecnie 1,1 biliona euro). Ponadto, oczekuje się od krajów członkowskich zwiększenia wpłat do budżetu do 1,11 proc. dochodu narodowego brutto (DNB).

Czytaj więcej →

Parlament Europejski za zwiększeniem wspólnotowego budżetu!

Parlament Europejski w dzisiejszym głosowaniu potwierdził potrzebę zwiększenia budżetu europejskiego do poziomu 1,3% DNB dla 27 krajów, aby w ten sposób odpowiedzieć na trudne wyzwania dzisiejszej Europy. Jednym ze sposobów zwiększenia poziomu budżetu europejskiego jest reforma systemu zasobów własnych UE.

Czytaj więcej →

Wizja Parlamentu na następny wieloletni budżet Unii

Komisja budżetowa przyjęła dziś sprawozdanie autorstwa Jana Olbrychta (EPL) i Isabelle Thomas (S&D) przedstawiające oczekiwania Parlamentu Europejskiego co do następnego wieloletniego budżetu Unii. Ilustruje ono zarówno polityczne priorytety i wielkość budżetu, jak również jego strukturę i mechanizmy działania. Prezentując swoją wizję finansów Unii, Parlament wybiera określony model Unii Europejskiej.

Czytaj więcej →

PE przeciwko cięciom w polityce rolnej i spójności

„Rozpoczyna się walka o przyszłe budżety Unii Europejskiej. Jako sprawozdawcy z ramienia Grupy EPL udało mi się przekonać Parlament do wyrażenia sprzeciwu wobec cięć w przyszłej perspektywie finansowej w funduszach europejskich na rozwój regionalny i rolnictwo. Oczekuję, że rząd polski wesprze to stanowisko i podejmie skuteczne działania w Radzie UE – na szczeblu międzyrządowym – w staraniach o fundusze dla Polski” – komentuje Jan Olbrycht, stały sprawozdawca PE ds. wieloletnich ram finansowych.

Czytaj więcej →

Nominacje do nagrody dla najlepszego Europosła Roku

Europosłowie PO Jerzy Buzek, Jan Olbrycht, Róża Thun i Bogdan Wenta otrzymali nominacje do prestiżowej nagrody MEP Awards. Kryształowe statuetki w kształcie gwiazdy przyznawane są co roku przez brukselski miesięcznik The Parliament Magazine dla najbardziej pracowitych i wpływowych posłów do Parlamentu Europejskiego. Nagrody przyznawane są w 18 kategoriach. W tym roku popularny magazyn, zarówno przy doborze kategorii jak i podczas ceremonii wręczania nagród, chce zwrócić uwagę na bardziej globalny kontekst polityczny.

Czytaj więcej →
Page 1 of 3123