Europosłowie PiS krytycznie o próbach powiązania budżetu z kwestią praworządności

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat ochrony budżetu Unii w przypadku „braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich”. W imieniu grupy EKR w debacie głos zabrał europoseł Ryszard Czarnecki, a w imieniu delegacji PiS Zbigniew Kuźmiuk.

Czytaj więcej →

Ryszard Czarnecki: Po raz kolejny brak współpracy ze strony Rady uniemożliwia udzielenie absolutorium

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat absolutorium dla Rady Europejskiej i Rady za rok 2016. W imieniu grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów głos w debacie zabrał koordynator EKR w Komisji Kontroli Budżetowej Ryszard Czarnecki.

Czytaj więcej →

Ryszard Czarnecki: Unia Europejska nie może aprobować agresywnej polityki Korei Północnej

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat możliwości trwałego pokoju na Półwyspie Koreańskim w kontekście ostatnich wydarzeń w tym regionie. W imieniu grupy EKR i delegacji PiS głos w debacie zabrał Ryszard Czarnecki, który kilkanaście dni temu uczestniczył w oficjalnej delegacji Komisji Spraw Zagranicznych PE do Korei i Japonii.

Czytaj więcej →

Ryszard Czarnecki: Azja Środkowa to ważny region w wymiarze ekonomicznym i geopolitycznym

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat nowego programu na rzecz relacji między UE i Azją Środkową w ramach 13. dorocznego posiedzenia ministrów. W imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów głos w debacie zabrał Ryszard Czarnecki.

Czytaj więcej →

Jadwiga Wiśniewska: Kierując dziecko do rodziny zastępczej, należy uwzględniać takie kwestie jak tożsamość etniczna, religijna, kulturowa i językowa

Europoseł Jadwiga Wiśniewska zwróciła się z interwencją do Rady Europejskiej jak i do Komisji Europejskiej w sprawie transgranicznego umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych. „W Unii Europejskiej, pomimo wyraźnego i niebudzącego wątpliwości zobowiązania wynikającego z aktów prawa międzynarodowego, wciąż obserwuje się poważne naruszenia praw dziecka w sytuacji, gdy musiało ono zostać oddzielone od rodziców biologicznych i umieszczone w transgranicznej rodzinie zastępczej” – wskazuje europoseł PiS.

Czytaj więcej →

Szefowie frakcji politycznych Parlamentu Europejskiego chcą, by wiceprzewodniczący Ryszard Czarnecki ustąpił z urzędu

Szefowie frakcji politycznych zdecydowali w czwartek, że Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym w przyszłym tygodniu rozpatrzy propozycję odwołania Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceprzewodniczącego. Oznacza to, że Ryszard Czarnecki nie mógłby już reprezentować Prezydium ani Parlamentu.

Czytaj więcej →
Page 1 of 612345...Last »