Nasze stanowisko w sprawie dyrektywy tytoniowej, przedstawione w trakcie prac nad opinią Komisji Przemysłu PE zostało w wystarczającym stopniu uwzględnione w negocjacjach nad ostatecznym kompromisem. Usunęliśmy ograniczenia dla papierosów mentolowych i “slim” oraz ograniczyliśmy samowolę Komisji Europejskiej w stosowaniu tego prawa w przyszłości” – mówi poseł PiS do PE Konrad Szymański, sprawozdawca konserwatystów w tej sprawie.

Konrad Szymański, sprawozdawca EKR w Komisji ds. Przemysłu PE w sprawie dyrektywy dotyczącej produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych, zgłosił pakiet 28 poprawek do propozycji Komisji Europejskiej.

Zaproponowane poprawki mają na celu między innymi:

- zniesienie zakazu sprzedaży papierosów typu “slim” (poprawki numer 52, 329),

- zniesienie zakazu sprzedaży papierosów mentolowych (poprawki 34, 108),

- likwidację propozycji nowych ograniczeń dotyczących opakowania, np. “plain packaging” (poprawki 223, 225, 242, 245, 260, 264, 265, 275),

- ograniczenie zapisów związanych z propozycją przyznania Komisji Europejskiej nowych uprawnień delegowanych (akty delegowane) (między innymi poprawki 301, 429, 446, 455, 464),

Zostały one uwzględnione w toku negocjacji między grupami politycznymi w PE. Treść poprawek dostępna jest na stronie PE – tutaj

Głosowanie w Komisji do spraw Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE (ITRE) odbędzie się już 20 czerwca, zaś głosowanie w komisji wiodącej, Komisji do spraw Środowiska (ENVI), podczas posiedzenia komisji 10 – 11 lipca. Głosowanie plenarne w tej sprawie przewidziane jest po wakacjach, we wrześniu.

(Źródło: Kochanowski, EKR)