PE daje zielone światło dla kluczowego dokumentu polityki rozwojowej UE

Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję dotyczącą Europejskiego Konsensusu w sprawie Rozwoju, który określa wspólne wartości, cele, zasady i zobowiązania dotyczące polityki rozwojowej Unii i jej państw członkowskich do roku 2030. Dokument został uzgodniony podczas negocjacji międzyinstytucjonalnych, w których Parlament reprezentował Bogdan Wenta, autor parlamentarnego raportu dot. konsensusu oraz koordynator Grupy EPL w Komisji Rozwoju.

Czytaj więcej →

Parlament Europejski apeluje o wyższe standardy pracy przy produkcji ubrań

Parlament Europejski zaapelował dziś do Komisji Europejskiej o przygotowanie rozwiązań prawnych wymagających od producentów odzieży unikania nieetycznych praktyk w przemyśle konfekcyjnym. Posłowie chcą m.in. aby Unia Europejska i państwa członkowskie aktywnie i skutecznie zaangażowały się na rzecz położenia kresu naruszaniu praw człowieka w procesie produkcji i dostaw odzieży, szczególnie w krajach trzecich, a także aby Komisja Europejska przedstawiła wiążącą propozycję legislacyjną w sprawie obowiązkom zachowania należytej staranności w odniesieniu do łańcucha dostaw w przemyśle konfekcyjnym.

Czytaj więcej →

PE za zerwaniem związku między wydobyciem surowców i finansowaniem konfliktów

Unijni importerzy rzadkich minerałów i metali będą mieli obowiązek sprawdzania, czy nie pochodzą one z nielegalnych źródeł, które przyczyniają się do finansowania grup zbrojnych i dalszych walk na obszarach ogarniętych konfliktem. O porozumieniu w sprawie tzw. „krwawych minerałów”, osiągniętym przez Parlament, Radę oraz Komisję Europejską debatowali dziś, podczas sesji plenarnej, posłowie do Parlamentu Europejskiego. Tekst porozumienia ma być zatwierdzony przez PE w czwartek.

Czytaj więcej →

Nominacje do nagrody dla najlepszego Europosła Roku

Europosłowie PO Jerzy Buzek, Jan Olbrycht, Róża Thun i Bogdan Wenta otrzymali nominacje do prestiżowej nagrody MEP Awards. Kryształowe statuetki w kształcie gwiazdy przyznawane są co roku przez brukselski miesięcznik The Parliament Magazine dla najbardziej pracowitych i wpływowych posłów do Parlamentu Europejskiego. Nagrody przyznawane są w 18 kategoriach. W tym roku popularny magazyn, zarówno przy doborze kategorii jak i podczas ceremonii wręczania nagród, chce zwrócić uwagę na bardziej globalny kontekst polityczny.

Czytaj więcej →

Nagroda LUX 2016 wręczona

Film Toni Erdmann w reżyserii Marena Ade’a został wybrany przez europosłów jako najlepszy obraz i laureat tegorocznej edycji nagrody filmowej LUX. Jest to wyjątkowa okazja, ponieważ LUX Prize została wręczona podczas dzisiejszego posiedzenia plenarnego w Strasburgu po raz dziesiąty. Produkcje nominowane do nagrody prezentują różne poglądy na niektóre z głównych problemów społecznych i politycznych, które pomagają budować silną tożsamość europejską.

Czytaj więcej →
Page 1 of 212