Posłowie oceniają korzyści umowy o wolnym handlu UE-Korea Południowa

Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie autorstwa posła Adam Szejnfelda, które ocenia wdrażanie umowy o wolnym handlu między Unia Europejską i Koreą Południową. Obowiązująca od 2011 roku umowa jest pierwszym kompleksowym porozumieniem zawartym przez Unię z partnerem azjatyckim, a zarazem dotychczas najnowocześniejszą umową handlową wdrożoną przez UE.

Czytaj więcej →

Parlament Europejski apeluje o wyższe standardy pracy przy produkcji ubrań

Parlament Europejski zaapelował dziś do Komisji Europejskiej o przygotowanie rozwiązań prawnych wymagających od producentów odzieży unikania nieetycznych praktyk w przemyśle konfekcyjnym. Posłowie chcą m.in. aby Unia Europejska i państwa członkowskie aktywnie i skutecznie zaangażowały się na rzecz położenia kresu naruszaniu praw człowieka w procesie produkcji i dostaw odzieży, szczególnie w krajach trzecich, a także aby Komisja Europejska przedstawiła wiążącą propozycję legislacyjną w sprawie obowiązkom zachowania należytej staranności w odniesieniu do łańcucha dostaw w przemyśle konfekcyjnym.

Czytaj więcej →

Międzynarodowa współpraca handlowa przynosi korzyści, a nie straty

- Szczególnie dzisiaj, kiedy hasła protekcjonistyczne stają się coraz popularniejsze, warto mówić o korzyściach, jakie niesie za sobą międzynarodowa współpraca w zakresie usług, inwestycji oraz handlu. Dowodzi tego między innymi umowa o wolnym handlu między Unią Europejską, a Koreą Południową. Jej efekty są daleko lepsze, niż wcześniejsze przewidywania, i to dla obu stron – podkreśla poseł Adam Szejnfeld, autor przyjętego dziś przez Komisję Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego raportu podsumowującego efekty liberalizacji handlowej między Koreą Południowa i UE.

Czytaj więcej →

PE wyraża zgodę na ułatwienie importu produktów spożywczych z Kosowa

Parlament Europejski wyraził dziś zgodę na zastosowanie pewnych ułatwień w importowaniu produktów rolnych i rybołówstwa z Kosowa, przyjmując zdecydowaną większością głosów sprawozdanie w sprawie pewnych procedur dotyczących stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Kosowem. Autorem sprawozdania jest poseł Adam Szejnfeld.

Czytaj więcej →

Europejski semestr: Dobrze funkcjonujący jednolity rynek jest szansą na wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy

Posłowie komisji rynku wewnętrznego i praw konsumentów (IMCO) przyjęli w poniedziałek opinię do raportu podsumowującego wykonanie tegorocznych priorytetów w ramach Europejskiego Semestru – rocznego cyklu koordynacji polityki gospodarczej. Wzywają w niej m.in. do usprawnienia procesu uznawania kwalifikacji zawodowych między krajami UE i zniesienia barier, które wciąż utrudniają sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku.

Czytaj więcej →

Bez bliskiej współpracy z krajami trzecimi UE nie wygra z przemytem papierosów

Komisja Handlu Międzynarodowego niemal jednogłośnie wyraziła dziś zgodę na przystąpienie Unii Europejskiej do Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi. Protokół jest częścią Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu (FCTC), która jest pierwszym ogólnoświatowym traktatem dotyczącym zdrowia. Autorem rekomendacji jest poseł Adam Szejnfeld.

Czytaj więcej →

Sprawnie działający wspólny rynek warunkiem wzrostu gospodarczego w Europie

Wspólny rynek jest warunkiem wzrostu gospodarczego w Europie, podkreślił w debacie o Semestrze Europejskim – cyklu pozwalającym na koordynację polityk gospodarczych i budżetowych państw UE – poseł Adam Szejnfeld. Poseł PO koordynował z ramienia Grupy EPL stanowisko Parlamentu Europejskiego w kwestii zarządzania wspólnym rynkiem. Dokument jest jednym ze sprawozdań dot. Europejskiego Semestru, które PE ma przyjąć w ten czwartek.

Czytaj więcej →
Page 1 of 212