• PARLAMENT EUROPEJSKI  jest jedyną instytucją UE, której członkowie pochodzą z wyborów bezpośrednich.

 • 500 MILIONÓW
  OBYWATELI UE  reprezentuje 754 europosłów
  oraz 12 obserwatorów.

 • 25 maja 2014 r. WYBRALIŚMY  51 nowych europosłów.


Europejska chadecja popiera europejską solidarność w dziedzinach energetyki i obrony

Przywódcy Grupy Europejskiej Partii Ludowej zakończyli w piątek obrady nad strategicznymi wytycznymi w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego w jego wymiarze zewnętrznym oraz polityce obrony. W dokumentach europosłowie odwołują się do potrzeby większej solidarności w zewnętrznej polityce energetycznej i wskazują w tym kontekście na przykład na rolę, jaką mogłyby odgrywać wspólne zakupy gazu, prowadzone początkowo w ramach współpracy i koordynacji na poziomie regionalnym.

Czytaj więcej →


Tomasz Poręba i Andrew Lewer: Kluczem do rozwoju Polski Wschodniej jest bardziej sprawiedliwy podział środków europejskich

Na zaproszenie marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla i europosła PiS Tomasza Poręby wizytę na Podkarpaciu złożył Andrew Lewer, europoseł brytyjskiej Partii Konserwatywnej, który jest koordynatorem trzeciej co do wielkości grupy politycznej w PE w Komisji Rozwoju Regionalnego. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Rzeszowie europosłowie Poręba i Lewer podkreślali rolę, jaką środki unijne powinny odgrywać w wyrównywaniu szans pomiędzy poszczególnymi regionami Unii Europejskiej.

Czytaj więcej →


Katowice miejscem spotkania przywódców Grupy Europejskiej Partii Ludowej

W dniach 3 i 4 września w Katowicach Grupa Europejskiej Partii Ludowej – największa frakcja w Parlamencie Europejskim – organizuje posiedzenie Biura, czyli organu odpowiedzialnego za strategiczne i polityczne decyzje grupy. Podczas spotkania wypracowywany będzie kształt dwóch strategicznych dokumentów politycznych, poświęconych bezpieczeństwu energetycznemu UE w jego wymiarze zewnętrznym oraz europejskiej polityce obrony.

Czytaj więcej →


Porozumienie nuklearne z Iranem: historyczny moment dla całego świata

“Po niemal dekadzie wysiłków dyplomatycznych udało się zawrzeć porozumienie pomiędzy światowymi mocarstwami a Iranem. To historyczny moment”- powiedział poseł Janusz Lewandowski, przewodniczący delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Iranem, komentując zakończenie negocjacji sprawie rozwijania irańskiego programu nuklearnego.

Czytaj więcej →


Europejska Fundacja na rzecz Demokracji – skuteczne narzędzie w walce z antyeuropejską propagandą

Podczas dzisiejszego posiedzenia plenarnego w Strasburgu posłowie pozytywnie ocenili działalność Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy, EED) – jednej z czołowych inicjatyw polskiej prezydencji UE z 2011 roku. Głosując za przyjęciem sprawozdania Andrzeja Grzyba (PSL), oceniającego 2 lata aktywności EED posłowie zaapelowali także o odpowiednie wsparcie finansowe dla Fundacji.

Czytaj więcej →