• PARLAMENT EUROPEJSKI  jest jedyną instytucją UE, której członkowie pochodzą z wyborów bezpośrednich.

 • 500 MILIONÓW
  OBYWATELI UE  reprezentuje 754 europosłów
  oraz 12 obserwatorów.

 • 25 maja 2014 r. WYBRALIŚMY  51 nowych europosłów.


Kosma Złotowski: Musimy lepiej dbać o synergię między różnymi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata plenarna na temat europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Europosłowie dyskutowali na temat opóźnień we wdrażaniu programów operacyjnych oraz o maksymalizowaniu wkładu funduszy europejskich na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. W debacie wystąpił autor opinii na ten temat Komisji Transportu i Turystyki dla Komisji Rozwoju Regionalnego europoseł Kosma Złotowski.

Czytaj więcej →


Europa powinna przejąć inicjatywę w promowaniu norm dla zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa usług w chmurze

Posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli dziś sprawozdanie w sprawie Europejskiej Inicjatywy dot. przetwarzania w chmurze czyli przeniesienia świadczenia usług IT, w tym sprzętu, oprogramowania, dostępu do danych czy mocy obliczeniowych, na serwer, do którego dostęp będzie mieć wielu użytkowników.

Czytaj więcej →


Bezpieczniej na zewnętrznych granicach Unii

„Zewnętrzne granice Unii muszą być trudniejsze do sforsowania dla tych, którzy chcą do niej wjechać nielegalnie i ze złymi zamiarami. Muszą być nieprzeniknione dla siatek terrorystycznych i lepiej zarządzane”, przekonywała w Strasburgu europoseł Barbara Kudrycka. Parlament Europejski przyjął dziś rozporządzenie o wzmocnieniu bezpieczeństwa na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej z wykorzystaniem odpowiednich baz danych. Prof. Barbara Kudrycka koordynowała prace nad dokumentem z ramienia Grupy EPL.

Czytaj więcej →


Oświadczenie Poseł Jadwigi Wiśniewskiej po głosowaniu Parlamentu Europejskiego ws. reformy ETS

Stanowisko przyjęte przez Parlament Europejski ws. Europejskiego Systemu Handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oznacza zwiększenie narażenia na konkurencję ze strony przemysłu globalnego oraz zwiększenie narażenia ludności na ubóstwo energetyczne. Będzie to szczególnie mocno odczuwalne w Polsce, której gospodarka charakteryzuje się wyjątkowo dużym udziałem węgla w produkcji energii.

Czytaj więcej →