• PARLAMENT EUROPEJSKI  jest jedyną instytucją UE, której członkowie pochodzą z wyborów bezpośrednich.

 • 500 MILIONÓW
  OBYWATELI UE  reprezentuje 754 europosłów
  oraz 12 obserwatorów.

 • 25 maja 2014 r. WYBRALIŚMY  51 nowych europosłów.


Walka z oszustwami podatkowymi powinna być kluczowym, ekonomicznym zadaniem dla UE

“Walka z przestępstwami podatkowymi i unikaniem płacenia podatków powinna stać się jednym z kluczowych zadań ekonomicznych UE. Tego typu nadużycia szkodzą konkurencyjności, podważają zaufanie obywateli i mają poważny wpływ na politykę podatkową i fiskalną. Grupa EPL, wraz z wchodzącymi w jej skład europosłami z PO, od wielu lat, aktywnie wspierają działania mające na celu ukrócenie tych praktyk” – powiedział Profesor Dariusz Rosati, po przyjęciu przez Parlament Europejski sprawozdania kończącego ponad rok pracy nadzwyczajnej komisji ds. zwalczania nadużyć podatkowych i prania brudnych pieniędzy, czyli tzw. komisji PANA.

Czytaj więcej →


Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych: mocny apel o umożliwienie uczestnictwa w wyborach

Sposoby ułatwienia uczestnictwa w wyborach europejskich i w życiu publicznym oraz politycznym poszczególnych krajów, były jednym z przewodnich tematów obrad podczas zorganizowanego dziś w Parlamencie Europejskim w Brukseli 4. Europejskiego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięli udział m.in przewodniczący PE Antonio Tajni, europejska rzecznik praw obywatelskich Emilie O’Reilly oraz wielu unijnych komisarzy. Do europejskiej stolicy przyjechała także prawie setka uczestników z naszego kraju – parlamentarzystów, reprezentantów organizacji pozarządowych, dziennikarzy, przedstawicieli środowisk osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej →


Europosłowie apelują o unijny mechanizm stałej obserwacji poszanowania wolności religii

„Wolność wyznania to podstawowa wolność, to prawo człowieka. Unia Europejska, w zgodzie z wartościami leżącymi u jej fundamentów oraz zapisami traktatowymi od dawna i zdecydowanie angażuje się w obronę wolności religijnej – wyrazem tego, jest chociażby dzisiejsze spotkanie” – powiedział poseł Andrzej Grzyb podczas organizowanego dziś w Parlamencie Europejskim seminarium nt. sytuacji prześladowanych mniejszości, w szczególności chrześcijan.

Czytaj więcej →