• PARLAMENT EUROPEJSKI  jest jedyną instytucją UE, której członkowie pochodzą z wyborów bezpośrednich.

 • 500 MILIONÓW
  OBYWATELI UE  reprezentuje 754 europosłów
  oraz 12 obserwatorów.

 • 25 maja 2014 r. WYBRALIŚMY  51 nowych europosłów.


Nowe podejście do miast i urbanizacji, czyli Nowa Agenda Miejska ONZ

Jan Olbrycht, jako członek komisji rozwoju regionalnego (REGI) oraz przewodniczący parlamentarnej Intergrupy URBAN, oraz Bogdan Wenta – członek komisji rozwoju (DEVE) reprezentowali Parlament Europejski podczas Światowej Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęconej mieszkalnictwu i zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich (tzw. Habitat III).

Czytaj więcej →


Komisja ITRE przyjęła raport Zdzisława Krasnodębskiego o umowach międzyrządowych w dziedzinie energii

Dziś Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii przyjęła sprawozdanie prof. Zdzisława Krasnodębskiego, koordynatora Grupy EKR w tej komisji, w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych i niewiążących instrumentów w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi. „Głównym celem sprawozdania było dążenie do zapewnienia większej solidarności pomiędzy krajami członkowskimi w kwestiach energetycznych i zapobieganie kontrowersyjnym projektom energetycznym, które miałyby wspierać silniejsze państwa Zachodu, które mają dobre kontakty z Rosją kosztem innych krajów UE” – mówi prof. Zdzisław Krasnodębski.

Czytaj więcej →


Jadwiga Wiśniewska o globalnej współpracy w sprawie zmian klimatu

Podczas sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu europosłowie debatowali wspólnie z Radą i Komisją na temat konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu, która odbędzie się w Marrakeszu w listopadzie. Poruszane były kwestie priorytetów na następną rundę rozmów (COP 22). W imieniu grupy EKR głos zabrała europoseł PiS, Jadwiga Wiśniewska.

Czytaj więcej →


Ryszard Czarnecki: obrona ludzi niesłusznie więzionych to jest nasz moralny obowiązek

Dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu europosłowie debatowali o przypadkach łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa. W dyskusji na temat Rwandy i sprawy Victoire Ingabire Umuhoza, więzionej od 2010 roku pod zarzutem terroryzmu i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego działaczki Zjednoczonych Demokratycznych Sił Rwandy (koalicji partii opozycyjnych), głos zabrał wiceprzewodniczący PE i europoseł PiS, Ryszard Czarnecki.

Czytaj więcej →