• PARLAMENT EUROPEJSKI  jest jedyną instytucją UE, której członkowie pochodzą z wyborów bezpośrednich.

 • 500 MILIONÓW
  OBYWATELI UE  reprezentuje 754 europosłów
  oraz 12 obserwatorów.

 • 25 maja 2014 r. WYBRALIŚMY  51 nowych europosłów.


Róża Thun europosłanką roku

Europosłanka PO Róża Thun otrzymała po raz czwarty prestiżową nagrodę MEP Awards w kategorii rynek wewnętrzny i ochrona konsumentów. Deputowana została doceniona za jej zaangażowanie w rozwój jednolitego rynku cyfrowego dla konsumentów i przedsiębiorców, m.in. za kierowanie grupą roboczą ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz pracami nad rozporządzeniem nt. geoblokowania i dyskryminacji na rynku wewnętrznym.

Czytaj więcej →


Po raz kolejny Europa martwi się o Polskę

Dzisiaj podczas posiedzenia komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) odbyła się dyskusja z Fransem Timmermansem, pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej na temat przestrzegania praworządności i reguł państwa prawa w Polsce.Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej został zaproszony przez komisję LIBE by poinformować o postępach w dialogu z polskimi władzami i dalszych krokach ze strony Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej →


Międzynarodowa współpraca handlowa przynosi korzyści, a nie straty

- Szczególnie dzisiaj, kiedy hasła protekcjonistyczne stają się coraz popularniejsze, warto mówić o korzyściach, jakie niesie za sobą międzynarodowa współpraca w zakresie usług, inwestycji oraz handlu. Dowodzi tego między innymi umowa o wolnym handlu między Unią Europejską, a Koreą Południową. Jej efekty są daleko lepsze, niż wcześniejsze przewidywania, i to dla obu stron – podkreśla poseł Adam Szejnfeld, autor przyjętego dziś przez Komisję Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego raportu podsumowującego efekty liberalizacji handlowej między Koreą Południowa i UE.

Czytaj więcej →


Parlament Europejski stanowczo potępia agresywną politykę Rosji wobec Ukrainy

„Parlament Europejski stanowczo potępia agresywną politykę Rosji wobec Ukrainy, wzywa do pełnego wypełnienia porozumień mińskich, w tym do przywrócenia pełnej kontroli granic państwa przez ukraiński rząd. Tu, w Parlamencie Europejskim, jesteście wśród przyjaciół” – zaznaczył Profesor Dariusz Rosati, przewodniczący Delegacji ds. Ukrainy, na zakończenie piątego posiedzenia Parlamentarnego Komitetu Stowarzyszenia (PAC) UE i Ukrainy.

Czytaj więcej →


Parlament Europejski w sprawie represji wobec Tatarów na Krymie w trzecią rocznicę rozpoczęcia rosyjskiej okupacji

W związku z trzecią rocznicą rosyjskiej agresji i okupacji Krymu przez Federację Rosyjską Parlament Europejski na wniosek przewodniczącej podkomisji SEDE, Anny Fotygi, debatował nad sytuacją ludności tatarskiej prześladowanej przez rosyjskie siły bezpieczeństwa i samoobrony. Debatę w PE poprzedziła konferencja prasowa i spotkanie z ofiarami rosyjskich represji oraz aktywistami walczącymi o prawa człowieka na Krymie.

Czytaj więcej →