• PARLAMENT EUROPEJSKI  jest jedyną instytucją UE, której członkowie pochodzą z wyborów bezpośrednich.

 • 500 MILIONÓW
  OBYWATELI UE  reprezentuje 754 europosłów
  oraz 12 obserwatorów.

 • 25 maja 2014 r. WYBRALIŚMY  51 nowych europosłów.


Komisja Europejska przeciwko indeksacji świadczeń socjalnych

Komisja Europejska odpowiedziała dziś na pytanie wysłane przez europosłanki Danutę Jazłowiecką i Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz ws. planów rządu austriackiego indeksacji zasiłków na dzieci do poziomu kosztów utrzymania w państwie członkowskim, w którym dzieci mieszkają. Zdaniem Komisji pracownicy wykonujący pracę za granica są uprawnieni do tych samych świadczeń na dzieci, co pracownicy lokalni, niezależnie od miejsca pobytu danego dziecka a wszelka bezpośrednia czy pośrednia dyskryminacja pracowników ze względu na obywatelstwo jest zakazana.

Czytaj więcej →


Kosma Złotowski: Środki przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne w ramach polityki spójności po 2020 roku nie mogą być mniejsze niż obecnie

Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego przyjęła podczas posiedzenia w Brukseli tekst opinii dla Komisji Rozwoju Regionalnego autorstwa europosła Prawa i Sprawiedliwości Kosmy Złotowskiego. Opinia zawiera sugestie Komisji TRAN do sprawozdania zatytułowanego Polityka spójności i cel tematyczny „promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych”.

Czytaj więcej →


Ulepszenie polityki społecznej niezbędne dla wzrostu gospodarczego

Podczas dzisiejszej sesji plenarnej Parlament Europejski przyjął sprawozdanie autorstwa posła Krzysztofa Hetmana na temat aspektów społecznych i zatrudnieniowych Rocznej Analizy Wzrostu Gospodarczego na rok 2018. W swoim stanowisku europosłowie zwrócili uwagę, że mimo dobrej sytuacji gospodarczej, Unia Europejska wciąż musi stawić czoła problemom wysokiego bezrobocia wśród młodzieży, długotrwałego bezrobocia, niedopasowania umiejętności pracowników do potrzeb pracodawców, jak również niepełnego wykorzystanie potencjału MŚP i nowych technologii.

Czytaj więcej →