• PARLAMENT EUROPEJSKI  jest jedyną instytucją UE, której członkowie pochodzą z wyborów bezpośrednich.

 • 500 MILIONÓW
  OBYWATELI UE  reprezentuje 754 europosłów
  oraz 12 obserwatorów.

 • 25 maja 2014 r. WYBRALIŚMY  51 nowych europosłów.

Europosłowie PiS apelują o pomoc dla polskich rolników

Dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Brukseli przed głosowaniem na sesji plenarnej odbyła się debata dotycząca środków mających na celu przeciwdziałanie kryzysowi w sektorze mleczarskim. W dyskusji z udziałem komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi w Komisji Europejskiej, Phila Hogana, w imieniu grupy EKR głos zabrało dwoje europosłów PiS – Beata Gosiewska oraz Zbigniew Kuźmiuk.

Czytaj więcej →

Kosma Złotowski: Apeluję do Komisji Prawnej o wsparcie stanowiska państw członkowskich zgłaszających zastrzeżenia do propozycji zmian w dyrektywie o pracownikach delegowanych

Podczas posiedzenia Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego odbyła się dyskusja nad uruchomieniem przez grupę 11 państw członkowskich procedury “żółtej kartki” wobec propozycji zmian w dyrektywie 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. W dyskusji wziął udział bydgoski europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski.

Czytaj więcej →

Zniesienie barier na rynku unijnym będzie korzystne dla Polski

Parlament Europejski zakończy jutro prace nad sprawozdaniem apelującym o zniesienie pozataryfowych barier na europejskim rynku. Są to protekcjonistyczne utrudnienia dla producentów i usługodawców spoza danego kraju, nieaplikowane do rodzimych przedsiębiorców, jak dodatkowe przepisy techniczne, dodatkowe wymogi dotyczące produktów lub warunków świadczenia usług, czy też biurokracja. Chociaż duża część z nich jest zupełnie nieuzasadniona, hamują one nadal swobodny przepływ towarów …

Czytaj więcej →

Ryszard Czarnecki o współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego na posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki wziął dziś udział w posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych UE i szefów MSZ krajów Partnerstwa Wschodniego, którego celem było wskazanie osiągnięć w dotychczasowej współpracy i określenie głównych wyzwań na przyszłość. Podczas posiedzenia Ryszard Czarnecki przemawiał w imieniu Parlamentu Europejskiego.

Czytaj więcej →

Oświadczenie Delegacji PO w Parlamencie Europejskim

Apelujemy do rządu pani Premier Beaty Szydło o poważne potraktowanie ostrzeżenia ze strony Komisji Europejskiej i wykorzystanie szansy, jaka kryje się w odroczeniu opinii Komisji do poniedziałku 23 maja. Oznacza to konieczność wycofania się z decyzji podważających niezależność Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to konieczność zaniechania działań naruszających polski ład konstytucyjny, widocznych dla całego demokratycznego świata.

Czytaj więcej →