• PARLAMENT EUROPEJSKI  jest jedyną instytucją UE, której członkowie pochodzą z wyborów bezpośrednich.

 • 500 MILIONÓW
  OBYWATELI UE  reprezentuje 754 europosłów
  oraz 12 obserwatorów.

 • 25 maja 2014 r. WYBRALIŚMY  51 nowych europosłów.


Europejski semestr: Dobrze funkcjonujący jednolity rynek jest szansą na wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy

Posłowie komisji rynku wewnętrznego i praw konsumentów (IMCO) przyjęli w poniedziałek opinię do raportu podsumowującego wykonanie tegorocznych priorytetów w ramach Europejskiego Semestru – rocznego cyklu koordynacji polityki gospodarczej. Wzywają w niej m.in. do usprawnienia procesu uznawania kwalifikacji zawodowych między krajami UE i zniesienia barier, które wciąż utrudniają sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku.

Czytaj więcej →


Rosja nie powinna przeprowadzać wyborów na Krymie

Jacek Saryusz-Wolski, wiceprzewodniczący Grupy EPL ds polityki zagranicznej oraz poseł Jaromír Štětina wezwali rosyjskie władze do nie przeprowadzania wyborów parlamentarnych na okupowanym przez Rosję Krymie. Wybory do rosyjskiej Dumy, mają się odbyć w niedzielę, a zaaneksowany przez Rosję Krym, ma być jednym z rosyjskich okręgów wyborczych.

Czytaj więcej →


Parlament Europejski przyjął sprawozdanie Zdzisława Krasnodębskiego w sprawie najlepszego wykorzystania potencjału małych i średnich przedsiębiorstw

Dzisiaj, w ostatnim dniu wrześniowej sesji plenarnej w Strasburgu, Parlament Europejski przyjął sprawozdanie autorstwa Zdzisława Krasnodębskiego dotyczące jak najlepszego wykorzystania potencjału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie tworzenia miejsc pracy. W debacie poprzedzającej głosowanie głos zabrał autor sprawozdania, a także trzech europosłów PiS – Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Hoc oraz Stanisław Ożóg.

Czytaj więcej →


Ryszard Czarnecki: Parlament Europejski nie jest rosyjską Dumą

Podczas dzisiejszej debaty na temat stanu Unii Europejskiej na sali plenarnej PE w Strasburgu obecni byli nie tylko europosłowie – na sali obrad (a nie na galerii dla dyplomatów!) znajdował się ambasador Rosji przy UE Władimir Czyzow. “To niedopuszczalne” – stwierdził Ryszard Czarnecki. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego zgłosił oficjalny protest w tej sprawie w czasie dzisiejszych głosowań.

Czytaj więcej →