• PARLAMENT EUROPEJSKI  jest jedyną instytucją UE, której członkowie pochodzą z wyborów bezpośrednich.

 • 500 MILIONÓW
  OBYWATELI UE  reprezentuje 754 europosłów
  oraz 12 obserwatorów.

 • 25 maja 2014 r. WYBRALIŚMY  51 nowych europosłów.


Gruzja: nie dla liberalizacji przepisów wizowych bez demokratycznych standardów

”Nadchodząca decyzja Parlamentu Europejskiego co do zniesienia wiz dla obywateli Gruzji podróżujących do Unii Europejskiej powinna brać pod uwagę wypełnienie przez Gruzję europejskich standardów demokratycznych. Oznacza to zaprzestanie wybiórczej sprawiedliwości, uwolnienie więźniów politycznych, zapewnienie wolności mediów i niezależności sądów, w tym Trybunału Konstytucyjnego. I to wszystko przed, miejmy nadzieję, wolnymi i uczciwymi wyborami” – powiedzieli Jacek Saryusz Wolski, wiceprzewodniczący Grupy EPL ds. zagranicznych oraz Jaromír Štětina – członek delegacji ds. współpracy z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją i sprawozdawca Grupy EPL ws. Gruzji, po dzisiejszym spotkaniu parlamentarzystów PE i Gruzji.

Czytaj więcej →


Większa przejrzystości w kwestii płacenia podatków przez przedsiębiorstwa wielonarodowe

Grupa EPL chce większej przejrzystości w kwestii płacenia podatków przez przedsiębiorstwa wielonarodowe. “Chcemy, aby przedsiębiorstwa płaciły podatki tam, gdzie prowadzą działalność, a tzw. raportowanie wg. krajów pozwoli uwidocznić czy zasada ta jest stosowana”, powiedział poseł Dariusz Rosati, sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ws. obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (DAC4), dokumentu przyjętego dziś przez Komisję Gospodarczą i Monetarną.

Czytaj więcej →


Tomasz Poręba: Komisja Rozwoju Regionalnego PE uznała konieczność budowy szlaku Via Carpathia

W tym tygodniu Komisja Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego (REGI) przyjęła opinię, w której podkreśla znaczenie budowy szlaku Via Carpathia i wskazuje na możliwość utworzenia strategii makroregionalnej dla regionu Karpat. Obie poprawki zostały wprowadzone do dokumentu przez europosła Tomasza Porębę. „To duży sukces i pierwszy dokument, w którym Parlament Europejski tak otwarcie podkreśla rolę szlaku Via Carpathia” – mówi europoseł PiS.

Czytaj więcej →