• PARLAMENT EUROPEJSKI  jest jedyną instytucją UE, której członkowie pochodzą z wyborów bezpośrednich.

 • 500 MILIONÓW
  OBYWATELI UE  reprezentuje 754 europosłów
  oraz 12 obserwatorów.

 • 25 maja 2014 r. WYBIERZEMY  51 nowych europosłów.

Wspólne cele gospodarcze przyniosą szybszy wzrost

Jedynie 10-15% zaleceń unijnych, dotyczących narodowych polityk gospodarczych i budżetowych w ramach tzw. Semestru Europejskiego zostało wdrożonych w całości w 2013r. Europosłowie wzywa państwa członkowskie do stuprocentowego wdrażania europejskich zaleceń. Koordynacja gospodarczych polityk narodowych pobudza wzrost gospodarczy i zapewnia stabilność finansów publicznych.

Czytaj więcej →

Trzech finalistów Nagrody Sacharowa 2014 na rzecz Wolności Myśli

Ukraiński ruch EuroMaidan, kongijski ginekolog Denis Mukwege oraz azerska działaczka praw człowieka Leyla Yunus – to trzej finaliści tegorocznej Nagrody Sacharowa ustanowionej przez Parlament Europejski na rzecz wolności myśli. Krótką listę nominowanych ogłosili wczoraj wieczorem posłowie z Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Rozwoju Parlamentu Europejskiego.

Czytaj więcej →

Parlament broni pieniędzy dla małych i średnich firm

- Cięcia w unijnym budżecie, zaproponowane przez Radę UE, uderzą w małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tak kluczowe obszary jak konkurencyjność unijnego przemysłu, badania i innowacje oraz bezpieczeństwo energetyczne – powiedział Jerzy Buzek, przewodniczący komisji przemysłu, badań i energii (ITRE) w Parlamencie Europejskim. Dzisiaj komisja ITRE przyjęła jego opinię do raportu na temat budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2015.

Czytaj więcej →

51 nowych europosłów

Michał Boni (PO) Jerzy Buzek (PO) Ryszard Czarnecki (PiS) Andrzej Duda (PiS) Anna Fotyga (PiS) Lidia Geringer de Oedenberg (SLD-UP) Adam Gierek (SLD-UP) Beata Gosiewska (PiS) Marek Gróbarczyk (PiS) Andrzej Grzyb (PSL) Krzysztof Hetman (PSL) Danuta Hübner (PO) Robert Iwaszkiewicz (NP) Dawid Jackiewicz (PiS) Danuta Jazłowiecka (PO) Marek Jurek (PiS) Jarosław Kalinowski (PSL) Karol Karski …

Czytaj więcej →