• PARLAMENT EUROPEJSKI  jest jedyną instytucją UE, której członkowie pochodzą z wyborów bezpośrednich.

 • 500 MILIONÓW
  OBYWATELI UE  reprezentuje 754 europosłów
  oraz 12 obserwatorów.

 • 25 maja 2014 r. WYBRALIŚMY  51 nowych europosłów.


Czesław Hoc: Polska wspiera dążenia zmierzające do ułatwienia przepływu produktów rybnych z Norwegii do UE

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat podwyżki norweskich ceł na produkty rolne i niedawnych negocjacji dotyczących protokołu w sprawie handlu rybami. W imieniu delegacji PiS w kwestii handlu rybami i produktami rybołówstwa w norweskim mechanizmie finansowym głos w debacie zabrał europoseł Czesław Hoc.

Czytaj więcej →


Parlament Europejski wzywa do wypracowania odpowiednich przepisów dla kierowców

Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję nt. transportu drogowego w UE, wzywając między innymi do uwzględnienia mechanizmu służącego zmniejszeniu opłat obciążających działalność w sektorze transportu drogowego kierowcom z obszarów peryferyjnych UE. Dokument wyraża opinię Parlamentu w sprawie nadchodzących zmian przepisów transportu drogowego i logistyki.

Czytaj więcej →


Posłowie oceniają korzyści umowy o wolnym handlu UE-Korea Południowa

Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie autorstwa posła Adam Szejnfelda, które ocenia wdrażanie umowy o wolnym handlu między Unia Europejską i Koreą Południową. Obowiązująca od 2011 roku umowa jest pierwszym kompleksowym porozumieniem zawartym przez Unię z partnerem azjatyckim, a zarazem dotychczas najnowocześniejszą umową handlową wdrożoną przez UE.

Czytaj więcej →


Kosma Złotowski na temat stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności

Parlament Europejski obradujący w Strasburgu debatował nad dorocznym sprawozdaniem dotyczącym zasad pomocniczości i proporcjonalności. W dyskusji nad sprawozdaniem podsumowującym udział parlamentów narodowych w przygotowywaniu regulacji prawnych na poziomie europejskim wziął udział europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski.

Czytaj więcej →