• PARLAMENT EUROPEJSKI  jest jedyną instytucją UE, której członkowie pochodzą z wyborów bezpośrednich.

 • 500 MILIONÓW
  OBYWATELI UE  reprezentuje 754 europosłów
  oraz 12 obserwatorów.

 • 25 maja 2014 r. WYBIERZEMY  51 nowych europosłów.


Europosłowie przeciwko budżetowej presji Rady

Janusz Lewandowski: Dzisiejszy sprzeciw nie jest rewanżem Parlamentu na Radzie za jej dotychczasową opieszałość. Odrzucenie tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej w sprawie opóźnienia wpłat do budżetu UE, to podejście pragmatyczne. Najpierw rozmawiajmy o rzeczywistych problemach w unijnych finansach, później zajmujmy się kwestiami pobocznymi. Inaczej nadal będziemy trwać w impasie budżetowych negocjacji.

Czytaj więcej →


Wspólne cele gospodarcze przyniosą szybszy wzrost

Jedynie 10-15% zaleceń unijnych, dotyczących narodowych polityk gospodarczych i budżetowych w ramach tzw. Semestru Europejskiego zostało wdrożonych w całości w 2013r. Europosłowie wzywa państwa członkowskie do stuprocentowego wdrażania europejskich zaleceń. Koordynacja gospodarczych polityk narodowych pobudza wzrost gospodarczy i zapewnia stabilność finansów publicznych.

Czytaj więcej →


Trzech finalistów Nagrody Sacharowa 2014 na rzecz Wolności Myśli

Ukraiński ruch EuroMaidan, kongijski ginekolog Denis Mukwege oraz azerska działaczka praw człowieka Leyla Yunus – to trzej finaliści tegorocznej Nagrody Sacharowa ustanowionej przez Parlament Europejski na rzecz wolności myśli. Krótką listę nominowanych ogłosili wczoraj wieczorem posłowie z Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Rozwoju Parlamentu Europejskiego.

Czytaj więcej →


Parlament broni pieniędzy dla małych i średnich firm

- Cięcia w unijnym budżecie, zaproponowane przez Radę UE, uderzą w małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tak kluczowe obszary jak konkurencyjność unijnego przemysłu, badania i innowacje oraz bezpieczeństwo energetyczne – powiedział Jerzy Buzek, przewodniczący komisji przemysłu, badań i energii (ITRE) w Parlamencie Europejskim. Dzisiaj komisja ITRE przyjęła jego opinię do raportu na temat budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2015.

Czytaj więcej →