PE przyjął niekorzystne przepisy w sprawie przewoźników drogowych

Podczas dzisiejszego posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Brukseli posłowie głosowali nad częścią socjalną i rynkową pakietu mobilności, który po raz kolejny wpisany został do porządku obrad pomimo kilkukrotnego odrzucenia przez Komisję Transportu i Turystyki i posiedzenie plenarne w lipcu. Prawie 1400 poprawek poddano pod głosowanie.

Czytaj więcej →

Kosma Złotowski: Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego odrzuciła regulacje uderzające w polskie firmy transportowe

Na posiedzeniu Komisji Transportu i Turystyki PE odbyło się głosowanie nad propozycjami wchodzącymi w skład tzw. pakietu mobilności. Europosłowie odrzucili dwa z trzech sprawozdań, które uderzały w polskie firmy transportowe operujące na terenie Unii Europejskiej. Grupę EKR w pracach nad pakietem mobilności reprezentuje europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski.

Czytaj więcej →

Pakiet mobilności: europosłowie blokują zapisy niekorzystne dla polskich kierowców

„Dzisiejsze głosowanie w Komisji Transportu pokazuje, że nawet gdy braknie działalności rządu na forum Rady UE to możliwe jest osiągnięcie kompromisu dzięki negocjacjom i ciężkiej pracy. Udało mi się zbudować koalicję z posłami różnych opcji politycznych i krajów członkowskich – Portugalczykami, Irlandczykami, Hiszpanami, Rumunami i dzięki temu przekonać posłów, aby nie głosowali za protekcjonizmem i w konsekwencji zablokować niekorzystne dla polskich przewoźników zapisy o delegowaniu kierowców, co wygenerowałoby olbrzymie koszty i spowodowałoby fragmentację Jednolitego Rynku” – powiedziała Elżbieta Łukacijewska, która jest sprawozdawcą-cieniem rozporządzenia o dostępie do rynku przewoźników i zarazem członkinią Komisji Transportu.

Czytaj więcej →

Pakiet mobilności: piłka nadal jest w grze

Podczas dzisiejszego posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu posłowie głosowali nad częścią socjalną i rynkową Pakietu Mobilności, który po raz kolejny wpisany został do porządku obrad w efekcie odrzucenia mandatu dla Komisji Transportu przez cały Parlament podczas czerwcowego plenum.

Czytaj więcej →

Kosma Złotowski: Komisja TRAN opowiedziała się za wyłączeniem transportu międzynarodowego spod przepisów o delegowaniu pracowników

Na poniedziałkowym posiedzeniu Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego głosowała nad trzema raportami wchodzącymi w skład części socjalnej i rynkowej tzw. pakietu mobilności. Europosłowie opowiedzieli się między innymi za wyłączeniem spod dyrektywy o delegowaniu transportu międzynarodowego. W negocjacjach nad tekstem sprawozdaniem autorstwa fińskiej europosłanki Merji Kyllönen Grupę EKR reprezentował europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski.

Czytaj więcej →

Kosma Złotowski: Pakiet mobilności to ostatnia okazja do wyłączenia sektora transportu spod dyrektywy o delegowaniu pracowników

Negocjacje w zakresie delegowania pracowników transportu wkraczają w decydującą fazę. Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego pracuje obecnie nad własnym stanowiskiem w tym zakresie, które będzie podstawą do negocjacji z Radą. „Głosowanie na forum Komisji odbędzie się prawdopodobnie na początku czerwca. Obecnie zabiegamy przede wszystkim o to, by przepisy o delegowaniu nie obejmowały kierowców a system kontroli nie wiązał się z zabójczą dla małych i średnich przedsiębiorstw biurokracją” – mówił podczas spotkania z dziennikarzami Kosma Złotowski, kontrsprawozdawca Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w pracach nad tzw. pakietem mobilności.

Czytaj więcej →

Kosma Złotowski: Środki przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne w ramach polityki spójności po 2020 roku nie mogą być mniejsze niż obecnie

Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego przyjęła podczas posiedzenia w Brukseli tekst opinii dla Komisji Rozwoju Regionalnego autorstwa europosła Prawa i Sprawiedliwości Kosmy Złotowskiego. Opinia zawiera sugestie Komisji TRAN do sprawozdania zatytułowanego Polityka spójności i cel tematyczny „promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych”.

Czytaj więcej →

Prezentacja raportu na temat konsekwencji zmian w przepisach dotyczących sektora transportu drogowego

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się seminarium poświęcone konsekwencjom proponowanych przez Komisję Europejską zmian w regulacjach dotyczących sektora transportu drogowego. Wydarzenie zorganizował europoseł Kosma Złotowski, który z ramienia Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów pilotuje prace nad propozycjami KE w zakresie tzw. pakietu mobilności.

Czytaj więcej →

Komisja Europejska po raz kolejny dzieli Europę w ramach Pakietu Mobilności

Dziś w Parlamencie Europejskim europosłanki PO – Elżbieta Łukacijewska i Danuta Jazłowiecka organizują wspólnie z Markusem Pieperem z Niemiec, pierwszą od czasu publikacji przez Komisję Europejską Pakietu Mobilności, dużą debatę nt. kwestii socjalnych i zatrudnienia w transporcie drogowym. Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na konsekwencje zaproponowanych przepisów dla europejskiego rynku transportowego, w szczególności dla będącego liderem, polskiego sektora transportowego. W konferencji biorą udział m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, sektora transportowego i inspektorzy pracy.

Czytaj więcej →
Page 1 of 212