Europosłowie PiS o możliwej zmianie traktatu w dziedzinie WPZiB

Podczas dzisiejszego wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) i Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) miała miejsce wymiana poglądów na temat możliwych zmian traktatu w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB). W debacie głos zabrali europosłowie PiS Witold Waszczykowski, Jacek Saryusz – Wolski oraz profesor Zdzisław Krasnodębski.

Czytaj więcej →

Oświadczenie Grupy EKR w związku z opuszczeniem Konferencji ws. przyszłości Europy

Grupa EKR w Parlamencie Europejskim w akcie protestu wycofała się dziś z Konferencji w sprawie przyszłości Europy. W wydanym oświadczeniu Grupa argumentuje swoją decyzję m. in. sposobem wyboru obywateli uczestniczących w Konferencji, czy przejrzystością proceduralną i finansową. Ponadto wskazuje, że jej organizatorzy metodycznie forsowali program zwiększenia uprawnień instytucji unijnych i większej centralizacji władzy w UE, m.in. poprzez manipulacje przy doborze ekspertów czy interpretacji tzw. rekomendacji obywatelskich. Dodatkowo, jak zauważa, Konferencja cieszyła się znikomym zainteresowaniem europejskiej opinii publicznej, co nie pozwala uznać jej konkluzji za reprezentatywne żądania Europejczyków.

Czytaj więcej →

Europosłowie PiS: Unia Europejska jest antytezą tego, co wiemy o właściwym porządku politycznym

Dziś w Warszawie miała miejsce międzynarodowa debata ekspercka pt. “Jak zreformować Unię dla Przyszłości Europy?”. W zorganizowanym przez grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów wydarzeniu z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego uczestniczyli liczni eksperci zajmujący się tematyką historii integracji i prawa europejskiego.

Czytaj więcej →

Eurodeputowani PiS o Prawie Klimatycznym: Musimy być solidarni i współodpowiedzialni

Dziś podczas sesji plenarnej w Brukseli miała miejsce debata na temat Europejskiego Prawa Klimatycznego, zgodnie z którym UE zwiększy swój cel redukcji emisji do 2030 i stanie się neutralna dla klimatu do 2050. W imieniu grupy EKR głos w niej zabrali europosłowie Zdzisław Krasnodębski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Grzegorz Tobiszowski oraz Jadwiga Wiśniewska.

Czytaj więcej →

Konferencja nie może zamienić się w populistyczny spektakl, służący do narzucenia państwom czy obywatelom wizji, której nie chcą – mówią europosłowie PiS

- Jak rozumieją Panowie suwerenność narodową i Europę Ojczyzn w ramach coraz bardziej integrującej się UE? Czy wizja ta nie zostanie odrzucona przez inne frakcje w Parlamencie Europejskim, dążące do większej integracji? – zapytaliśmy posłów do PE, prof. Zdzisława Krasnodębskiego oraz Kosmę Złotowskiego (EKR, PiS), podczas konferencji prasowej online, zorganizowanej przez Biuro PE w Polsce na temat Konferencji w sprawie Przyszłości Europy.

Czytaj więcej →

Europosłowie PiS nt. strategii przemysłowej dla Europy

W Parlamencie Europejskim podczas sesji plenarnej miała miejsce debata nad zmienioną strategią przemysłową dla Europy, której zasadniczym celem jest utrzymanie wiodącej pozycji Europy w przemyśle poprzez realizację trzech priorytetów: utrzymanie konkurencyjności przemysłu europejskiego na świecie i zapewnienie równych warunków działania – w Europie i w ujęciu globalnym, zapewnienie neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. i ukształtowanie cyfrowej przyszłości Europy. W dyskusji, z udziałem unijnej komisarz odpowiedzialnej za Europę na miarę ery cyfrowej Margarethe Vestager, z ramienia grupy EKR głos zabrali europosłowie PiS Grzegorz Tobiszowski, Zbigniew Kuźmiuk oraz Zdzisław Krasnodębski.

Czytaj więcej →

Europosłowie EKR: Brak szacunku, solidarności i pragmatyzmu jest drogą donikąd

Podczas trwającej w Brukseli sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego miała miejsce debata dotycząca przygotowań do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 10–11 grudnia 2020 r. W imieniu grupy EKR głos w niej zabrali europosłowie Beata Szydło, Zdzisław Krasnodębski, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk oraz Patryk Jaki.

Czytaj więcej →

Eurodeputowani PiS: Konflikt o Górski Karabach leży w interesie Rosji

Podczas dzisiejszego dnia sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli miała miejsce debata na temat wznowienia działań wojennych między Armenią a Azerbejdżanem o enklawę Górskiego Karabachu. W imieniu grupy EKR udział w dyskusji wzięli eurodeputowani PiS, Anna Fotyga, Kosma Złotowski, profesor Zdzisław Krasnodębski i Ryszard Czarnecki.

Czytaj więcej →

Europosłowie PiS: Europejskie Prawo Klimatyczne to test naszej parlamentarnej odpowiedzialności

W czasie dzisiejszej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli miała miejsce dyskusja na temat Europejskiego Prawa Klimatycznego. Głos w debacie zabrali w imieniu Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) europoseł profesor Zdzisław Krasnodębski, oraz w imieniu Grupy EKR, europosłowie Anna Zalewska, Grzegorz Tobiszowski i Izabela Kloc.

Czytaj więcej →

Wynik głosowania w ITRE ostrzeżeniem dla dalszych prac nad Prawem Klimatycznym

Wczoraj europosłowie z Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE (ITRE) głosowali nad opinią autorstwa europosła PiS Zdzisława Krasnodębskiego dotyczącą Europejskiego Prawa o Klimacie. W finalnym tekście opinii, po trudnych negocjacjach z innymi grupami politycznymi, udało się przyjąć zapisy łagodniejsze od postulowanych pierwotnie przez grupy Zielonych i Socjalistów, a przede wszystkim przedstawić odmienny, mniej radykalny …

Czytaj więcej →
Page 1 of 612345...Last »