Zgodnie z projektem decyzji przyjętym przez Parlament Europejski 12 czerwca, po wyborach w 2014 roku 12 państw członkowskich straci po jednym mandacie. Pozostałe kraje nie zyskają żadnych nowych. Rozwiązanie to pomoże dostosować skład Parlamentu Europejskiego do ustanowionego przez Traktat Lizboński limitu 751 posłów, uwzględniając jednocześnie nowych posłów z Chorwacji.

Projekt decyzji Rady Europejskiej jest zgodny z propozycją przedstawioną przez Parlament 13 marca 2013 roku. Aby decyzja ta mogła wejść w życie, po uzyskaniu zgody PE musi być jeszcze zatwierdzona przez szefów państw i rządów, podczas szczytu 27-28 czerwca.

Zaproponowane rozwiązanie oznacza, że 12 państw członkowskich: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Węgry, Irlandia, Łotwa, Litwa, Portugalia i Rumunia stracą po jednym mandacie w przyszłorocznych wyborach. Pozostałe mają pochodzić z puli Niemiec, które zgodnie z Traktatem Lizbońskim muszą zmniejszyć liczbę mandatów z 99 do 96. (tabelka poniżej)

Ustalenia te pomogą uniknąć podziału miejsc “bolesnego głównie dla średnich i małych państw, które poniosłyby duże straty, a faworyzującego duże kraje” – powiedział jeden z posłów-sprawozdawców Rafał Trzaskowski (EPP, PL).  “To najmniej niedoskonałe z możliwych rozstrzygnięć” – dodał poseł Roberto Gualtieri (S&D, IT).

Porozumienie zakłada, że podział miejsc powinien zostać przeanalizowany ponownie przed wyborami w 2019 roku, w oparciu o propozycję PE przedstawioną przed końcem 2016 roku, aby zapewnić “obiektywny, sprawiedliwy, długotrwały i przejrzysty” podział mandatów. Należy to zrobić z poszanowaniem zasady “degresywnej proporcjonalności”, zgodnie z którą posłowie pochodzący z dużych państw członkowskich reprezentują większą liczbę obywateli niż ci, z mniejszych krajów. Zasada odzwierciedla także zmiany demograficzne i ilości państw członkowskich, uwzględniając równowagę w systemie międzyinstytucjonalnym.

Projekt decyzji Rady Europejskiej jest zgodny z propozycją przedstawioną przez Parlament 13 marca 2013 roku. Aby decyzja ta mogła wejść w życie, po uzyskaniu zgody PE musi być jeszcze zatwierdzona przez szefów państw i rządów, podczas szczytu 27-28 czerwca.

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE OBECNY PODZIAŁ MANDATÓW PROPONOWANY PODZIAŁ RÓŻNICE
Niemcy 99* 96 -3
Francja 74 74 =
Wielka Brytania 73 73 =
Włochy 73 73 =
Hiszpania 54 54 =
Polska 51 51 =
Rumunia 33 32 -1
Holandia 26 26 =
Grecja 22 21 -1
Belgia 22 21 -1
Portugalia 22 21 -1
Czechy 22 21 -1
Węgry 22 21 -1
Szwecja 20 20 =
Austria 19 18 -1
Bułgaria 18 17 -1
Dania 13 13 =
Słowacja 13 13 =
Finlandia 13 13 =
Irlandia 12 11 -1
Chorwacja 12 11 -1
Litwa 12 11 -1
Słowenia 8 8 =
Łotwa 9 8 -1
Estonia 6 6 =
Cypr 6 6 =
Luksemburg 6 6 =
Malta 6 6 =
RAZEM 766 751 15

 

* 3 mandaty dla Niemiec stanowiły część porozumienia ponadnarodowego, które wygasa z końcem kadencji obecnego Parlamentu.

Źródło: Serwis prasowy PE