Europosłowie PiS pytają KE o jej uprawnienia do zajmowania się sytuacją mediów publicznych w Polsce

Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg i Janusz Wojciechowski wystosowali interpelację, w której pytają, dlaczego Komisja Europejska podejmuje dziś działania w związku ze zmianami w mediach publicznych w Polsce skoro jeszcze niedawno KE sama przyznała, że zarządzanie i wybory strategiczne w tym zakresie są wyłączną kompetencją państw członkowskich.

Czytaj więcej →

Parlament Europejski o patentach i prawie do ochrony odmian roślin

Dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata nad rezolucją w sprawie zakazu patentowania roślin i ras zwierząt. “Człowiek nie jest wynalazcą życia i nie ma prawa patentować żywych organizmów” – mówił podczas debaty Janusz Wojciechowski.

Czytaj więcej →

Jadwiga Wiśniewska: Unijna dyrektywa ws. zanieczyszczeń zawiera zapisy szkodliwe dla polskich rolników

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat projektu dyrektywy dotyczącego redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego (NEC). Podczas debaty Jadwiga Wiśniewska apelowała o poparcie zgłoszonych przez nią poprawek wykreślających metan z zakresu dyrektywy. Z zadowoleniem przyjęła fakt, iż jedna z nich została uwzględniona przez PE.

Czytaj więcej →

PiS w PE w obronie sektora rolniczego

W środę europosłowie Jadwiga Wiśniewska i Janusz Wojciechowski zainicjowali działania na rzecz wyłączenia metanu z zakresu dyrektywy o krajowych limitach emisji (National Emission Ceilings Directive – NEC). Ich stanowisko poparło 46 deputowanych, w tym cała delegacja Prawa i Sprawiedliwości. “Mamy pełną świadomość wagi problemu, czyli zagrożenia dla hodowców bydła i trzody chlewnej – jeszcze na etapie prac w komisji ENVI delegacja Prawa i Sprawiedliwości zgłaszała poprawki na rzecz wykreślenia metanu z projektu dyrektywy NEC” – deklaruje europoseł Jadwiga Wiśniewska.

Czytaj więcej →
Page 1 of 212