Kłamstwo jeszcze nigdy nie było tak powszechnie wykorzystywanym narzędziem – komentarz po przesłuchaniu Janusza Wojciechowskiego

“Na kolejnym przesłuchaniu kandydata na komisarza ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski odpowiadał na pytania posłów do PE w swoim ojczystym języku, dzięki czemu jego wypowiedzi były bardziej stanowcze i merytoryczne. Zdecydowana większość posłów odniosła dziś o wiele lepsze wrażenie i zrozumiała, że kandydat jest odpowiednio przygotowany do pełnienia tej niezwykle ważnej funkcji, posiadając odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Myślę, że w niedługim czasie otrzymamy pozytywną odpowiedź od koordynatorów grup politycznych o zatwierdzeniu jego kandydatury” – powiedział Jarosław Kalinowski (PSL), poseł komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE, po przesłuchaniu kandydata na komisarza.

Czytaj więcej →

Budżet UE: PE nie chce cięć w polityce rolnej i spójności

Komisja Europejska zaprezentowała dziś długo wyczekiwaną propozycję przyszłego 7 letniego budżetu Unii Europejskiej po roku 2020. Propozycja zakłada, pomimo wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, niewielkie zwiększenie budżetu na lata 2021-2027 do 1,279 biliona euro na zobowiązania (obecnie 1,1 biliona euro). Ponadto, oczekuje się od krajów członkowskich zwiększenia wpłat do budżetu do 1,11 proc. dochodu narodowego brutto (DNB).

Czytaj więcej →

Europosłowie PiS apelują o pomoc dla polskich rolników

Dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Brukseli przed głosowaniem na sesji plenarnej odbyła się debata dotycząca środków mających na celu przeciwdziałanie kryzysowi w sektorze mleczarskim. W dyskusji z udziałem komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi w Komisji Europejskiej, Phila Hogana, w imieniu grupy EKR głos zabrało dwoje europosłów PiS – Beata Gosiewska oraz Zbigniew Kuźmiuk.

Czytaj więcej →

Ku uproszczeniu prawodawstwa rolnego w UE

Parlament Europejski przyjął dzisiaj sprawozdanie autorstwa przewodniczącego komisji rolnictwa i rozwoju wsi europosła Czesława Siekierskiego (PSL) w sprawie uchylenia nieaktualnych aktów prawnych z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Chodzi o dyrektywę w sprawie ustalenia najwyższego poziomu kwasu erukowego w olejach i tłuszczach oraz rozporządzenie ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego.

Czytaj więcej →

PiS w PE w obronie sektora rolniczego

W środę europosłowie Jadwiga Wiśniewska i Janusz Wojciechowski zainicjowali działania na rzecz wyłączenia metanu z zakresu dyrektywy o krajowych limitach emisji (National Emission Ceilings Directive – NEC). Ich stanowisko poparło 46 deputowanych, w tym cała delegacja Prawa i Sprawiedliwości. “Mamy pełną świadomość wagi problemu, czyli zagrożenia dla hodowców bydła i trzody chlewnej – jeszcze na etapie prac w komisji ENVI delegacja Prawa i Sprawiedliwości zgłaszała poprawki na rzecz wykreślenia metanu z projektu dyrektywy NEC” – deklaruje europoseł Jadwiga Wiśniewska.

Czytaj więcej →