Kosma Złotowski: Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego odrzuciła regulacje uderzające w polskie firmy transportowe

Na posiedzeniu Komisji Transportu i Turystyki PE odbyło się głosowanie nad propozycjami wchodzącymi w skład tzw. pakietu mobilności. Europosłowie odrzucili dwa z trzech sprawozdań, które uderzały w polskie firmy transportowe operujące na terenie Unii Europejskiej. Grupę EKR w pracach nad pakietem mobilności reprezentuje europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski.

Czytaj więcej →

Kosma Złotowski: Komisja TRAN opowiedziała się za wyłączeniem transportu międzynarodowego spod przepisów o delegowaniu pracowników

Na poniedziałkowym posiedzeniu Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego głosowała nad trzema raportami wchodzącymi w skład części socjalnej i rynkowej tzw. pakietu mobilności. Europosłowie opowiedzieli się między innymi za wyłączeniem spod dyrektywy o delegowaniu transportu międzynarodowego. W negocjacjach nad tekstem sprawozdaniem autorstwa fińskiej europosłanki Merji Kyllönen Grupę EKR reprezentował europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski.

Czytaj więcej →

Kosma Złotowski: Środki przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne w ramach polityki spójności po 2020 roku nie mogą być mniejsze niż obecnie

Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego przyjęła podczas posiedzenia w Brukseli tekst opinii dla Komisji Rozwoju Regionalnego autorstwa europosła Prawa i Sprawiedliwości Kosmy Złotowskiego. Opinia zawiera sugestie Komisji TRAN do sprawozdania zatytułowanego Polityka spójności i cel tematyczny „promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych”.

Czytaj więcej →

PE na temat planu działania w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych

W trakcie posiedzenia plenarnego w Strasburgu Parlament Europejski debatował nad zaprezentowanym przez Komisję Europejską w listopadzie 2017 roku planem działania w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych. W imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w dyskusji wziął udział europoseł PiS Kosma Złotowski.

Czytaj więcej →

Prezentacja raportu na temat konsekwencji zmian w przepisach dotyczących sektora transportu drogowego

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się seminarium poświęcone konsekwencjom proponowanych przez Komisję Europejską zmian w regulacjach dotyczących sektora transportu drogowego. Wydarzenie zorganizował europoseł Kosma Złotowski, który z ramienia Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów pilotuje prace nad propozycjami KE w zakresie tzw. pakietu mobilności.

Czytaj więcej →

Kosma Złotowski w sprawie drugiego pakietu dotyczącego mobilności

W trakcie sesji plenarnej w Strasburgu Parlament Europejski debatował nad temat przedstawionej przez Komisję Europejską 8 listopada drugiej części tzw. pakietu mobilności. KE zaprezentowała szereg projektów legislacyjnych, których celem jest promocja elektromobilności, dalsze ograniczenie norm emisji CO2 przez samochody osobowe i dostawcze, a także przegląd dyrektyw w sprawie transportu kombinowanego oraz w sprawie pasażerskich usług autokarowych. Głos w dyskusji w imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów zabrał europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski.

Czytaj więcej →

Kosma Złotowski w sprawie przypadków łamania praw pasażerów linii lotniczej Ryanair

Parlament Europejski w drugim dniu październikowej sesji plenarnej debatował nad trudną sytuacją pasażerów linii lotniczej Ryanair, których loty zostały w ostatnich dniach odwołane. Zdaniem PE irlandzki przewoźnik nie wywiązuje się w pełni z obowiązków, jakie w takiej sytuacji nakłada na nie rozporządzenie (WE) No 261/2004 w sprawie praw pasażerów linii lotniczych. W imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów głos w dyskusji zabrał europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski.

Czytaj więcej →

Parlament Europejski na temat wdrażania standardu 5G oraz znaczenia łączności internetowej dla wzrostu gospodarczego w U

W pierwszym dniu odbywającej się w Brukseli sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego europosłowie debatowali na temat znaczenia łączności internetowej dla wzrostu gospodarczego i konkurencyjności w Unii Europejskiej oraz przyszłości sieci komórkowej w standardzie 5G. W dyskusji wzięli udział europosłowie Prawa i Sprawiedliwości: autor opinii Komisji Transportu i Turystyki Kosma Złotowski oraz koordynator Grupy EKR w Komisji Badań, Przemysłu i Energii prof. Zdzisław Krasnodębski.

Czytaj więcej →

Kosma Złotowski na temat pakietu mobilności

W trakcie sesji plenarnej w Brukseli Parlament Europejki debatował na temat zaproponowanych przez Komisję Europejską zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie transportu drogowego w Unii Europejskiej. W imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w dyskusji wziął udział europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski.

Czytaj więcej →
Page 1 of 3123