Stanisław Ożóg o opłatach za płatności transgraniczne w Unii

Podczas trwającej w Strasburgu sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego miała miejsce debata na temat opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłaty za przeliczenie waluty. Europosłowie chcą, by banki pobierały takie same opłaty za płatności zagraniczne w euro i płatności krajowe, a także by zwiększyły przejrzystość opłat za wymianę walut. W imieniu grupy EKR głos w debacie zabrał europoseł PiS Stanisław Ożóg.

Czytaj więcej →

Stanisław Ożóg o rozporządzeniu EMIR

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) i włączenia do niegrozporządzenia EMIR, nakładającego na przedsiębiorców finansowych jak i niefinansowych szereg obowiązków związanych z zawieraniem transakcji pochodnych w głównej mierze poza rynkiem regulowanym. W imieniu delegacji PiS głos w debacie zabrał europoseł Stanisław Ożóg.

Czytaj więcej →

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie Zdzisława Krasnodębskiego w sprawie najlepszego wykorzystania potencjału małych i średnich przedsiębiorstw

Dzisiaj, w ostatnim dniu wrześniowej sesji plenarnej w Strasburgu, Parlament Europejski przyjął sprawozdanie autorstwa Zdzisława Krasnodębskiego dotyczące jak najlepszego wykorzystania potencjału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie tworzenia miejsc pracy. W debacie poprzedzającej głosowanie głos zabrał autor sprawozdania, a także trzech europosłów PiS – Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Hoc oraz Stanisław Ożóg.

Czytaj więcej →

Europosłowie PiS o planie Junckera: Potrzebne jest większe wsparcie dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata dotycząca śródokresowego przeglądu planu inwestycyjnego dla Europy (zwanego również “planem Junckera”). W debacie głos zabrało dwóch europosłów PiS – Zbigniew Kuźmiuk i Stanisław Ożóg.

Czytaj więcej →

Europosłowie PiS pytają KE o jej uprawnienia do zajmowania się sytuacją mediów publicznych w Polsce

Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg i Janusz Wojciechowski wystosowali interpelację, w której pytają, dlaczego Komisja Europejska podejmuje dziś działania w związku ze zmianami w mediach publicznych w Polsce skoro jeszcze niedawno KE sama przyznała, że zarządzanie i wybory strategiczne w tym zakresie są wyłączną kompetencją państw członkowskich.

Czytaj więcej →
Page 1 of 212