Czesław Hoc: Proces budowy unii gospodarczej i walutowej musi być przejrzysty i zgodny z zasadami jednolitego rynku

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej. W ramach tego zagadnienia poruszono kwestie związane z zatrudnieniem i aspektami społecznymi w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 rok. W imieniu delegacji PiS głos w debacie zabrał europoseł Czesław Hoc.

Czytaj więcej →

Komisja Zatrudnienia PE pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Czesława Hoca

Komisja Zatrudnienia (EMPL) Parlamentu Europejskiego zdecydowaną większością głosów przyjęła sprawozdanie europosła PiS Czesława Hoca nt. Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. „To efekt owocnej współpracy na forum komisji i dobry prognostyk przed negocjacjami z Radą” – powiedział Czesław Hoc.

Czytaj więcej →

Czesław Hoc: Polska wspiera dążenia zmierzające do ułatwienia przepływu produktów rybnych z Norwegii do UE

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat podwyżki norweskich ceł na produkty rolne i niedawnych negocjacji dotyczących protokołu w sprawie handlu rybami. W imieniu delegacji PiS w kwestii handlu rybami i produktami rybołówstwa w norweskim mechanizmie finansowym głos w debacie zabrał europoseł Czesław Hoc.

Czytaj więcej →

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie Zdzisława Krasnodębskiego w sprawie najlepszego wykorzystania potencjału małych i średnich przedsiębiorstw

Dzisiaj, w ostatnim dniu wrześniowej sesji plenarnej w Strasburgu, Parlament Europejski przyjął sprawozdanie autorstwa Zdzisława Krasnodębskiego dotyczące jak najlepszego wykorzystania potencjału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie tworzenia miejsc pracy. W debacie poprzedzającej głosowanie głos zabrał autor sprawozdania, a także trzech europosłów PiS – Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Hoc oraz Stanisław Ożóg.

Czytaj więcej →
Page 1 of 212