Europosłowie EKR przeciwni wdrażaniu zmian w Traktatach zmierzających do federalizacji UE

Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu miała miejsce debata łączna w sprawie wdrożenia postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych oraz obywatelstwa UE. Głos w dyskusji zabrali europosłowie EKR, Beata Kempa i Jacek Saryusz-Wolski.  Beata Kempa mówiła, że zmiana Traktatów to bardzo szeroki temat wymagający niezwykle dogłębnej analizy. Przedstawiła stanowisko polemiczne do głównego nurtu dyskusji. „Choć …

Czytaj więcej →

Jacek Saryusz-Wolski: “Rozszerzenie Unii wymaga decentralizacji”

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) i Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) miała miejsce wymiana poglądów na temat pogłębiania integracji europejskiej w związku z przyszłym rozszerzeniem. Głos w dyskusji zabrał kontrsprawozdawca z ramienia grupy EKR, Jacek Saryusz-Wolski.

Czytaj więcej →

Europosłowie PiS o możliwej zmianie traktatu w dziedzinie WPZiB

Podczas dzisiejszego wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) i Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) miała miejsce wymiana poglądów na temat możliwych zmian traktatu w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB). W debacie głos zabrali europosłowie PiS Witold Waszczykowski, Jacek Saryusz – Wolski oraz profesor Zdzisław Krasnodębski.

Czytaj więcej →

Oświadczenie Grupy EKR w związku z opuszczeniem Konferencji ws. przyszłości Europy

Grupa EKR w Parlamencie Europejskim w akcie protestu wycofała się dziś z Konferencji w sprawie przyszłości Europy. W wydanym oświadczeniu Grupa argumentuje swoją decyzję m. in. sposobem wyboru obywateli uczestniczących w Konferencji, czy przejrzystością proceduralną i finansową. Ponadto wskazuje, że jej organizatorzy metodycznie forsowali program zwiększenia uprawnień instytucji unijnych i większej centralizacji władzy w UE, m.in. poprzez manipulacje przy doborze ekspertów czy interpretacji tzw. rekomendacji obywatelskich. Dodatkowo, jak zauważa, Konferencja cieszyła się znikomym zainteresowaniem europejskiej opinii publicznej, co nie pozwala uznać jej konkluzji za reprezentatywne żądania Europejczyków.

Czytaj więcej →

Rosja nie powinna przeprowadzać wyborów na Krymie

Jacek Saryusz-Wolski, wiceprzewodniczący Grupy EPL ds polityki zagranicznej oraz poseł Jaromír Štětina wezwali rosyjskie władze do nie przeprowadzania wyborów parlamentarnych na okupowanym przez Rosję Krymie. Wybory do rosyjskiej Dumy, mają się odbyć w niedzielę, a zaaneksowany przez Rosję Krym, ma być jednym z rosyjskich okręgów wyborczych.

Czytaj więcej →

Solidarność, przejrzystość i współpraca z krajami europejskiego sąsiedztwa – filarami bezpieczeństwa gazowego Unii

Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) Parlamentu Europejskiego poparła przytłaczającą większością głosów opinię posła Jacka Saryusz-Wolskiego do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu. Przyjęty dokument zakłada m.in. wzmocnienie regionalnych mechanizmów solidarności energetycznej oraz zwiększenie przejrzystości umów gazowych.

Czytaj więcej →

Gruzja: nie dla liberalizacji przepisów wizowych bez demokratycznych standardów

”Nadchodząca decyzja Parlamentu Europejskiego co do zniesienia wiz dla obywateli Gruzji podróżujących do Unii Europejskiej powinna brać pod uwagę wypełnienie przez Gruzję europejskich standardów demokratycznych. Oznacza to zaprzestanie wybiórczej sprawiedliwości, uwolnienie więźniów politycznych, zapewnienie wolności mediów i niezależności sądów, w tym Trybunału Konstytucyjnego. I to wszystko przed, miejmy nadzieję, wolnymi i uczciwymi wyborami” – powiedzieli Jacek Saryusz Wolski, wiceprzewodniczący Grupy EPL ds. zagranicznych oraz Jaromír Štětina – członek delegacji ds. współpracy z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją i sprawozdawca Grupy EPL ws. Gruzji, po dzisiejszym spotkaniu parlamentarzystów PE i Gruzji.

Czytaj więcej →

Europejska chadecja popiera europejską solidarność w dziedzinach energetyki i obrony

Przywódcy Grupy Europejskiej Partii Ludowej zakończyli w piątek obrady nad strategicznymi wytycznymi w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego w jego wymiarze zewnętrznym oraz polityce obrony. W dokumentach europosłowie odwołują się do potrzeby większej solidarności w zewnętrznej polityce energetycznej i wskazują w tym kontekście na przykład na rolę, jaką mogłyby odgrywać wspólne zakupy gazu, prowadzone początkowo w ramach współpracy i koordynacji na poziomie regionalnym.

Czytaj więcej →

Katowice miejscem spotkania przywódców Grupy Europejskiej Partii Ludowej

W dniach 3 i 4 września w Katowicach Grupa Europejskiej Partii Ludowej – największa frakcja w Parlamencie Europejskim – organizuje posiedzenie Biura, czyli organu odpowiedzialnego za strategiczne i polityczne decyzje grupy. Podczas spotkania wypracowywany będzie kształt dwóch strategicznych dokumentów politycznych, poświęconych bezpieczeństwu energetycznemu UE w jego wymiarze zewnętrznym oraz europejskiej polityce obrony.

Czytaj więcej →
Page 1 of 212