Oświadczenie Grupy EKR w związku z opuszczeniem Konferencji ws. przyszłości Europy

Grupa EKR w Parlamencie Europejskim w akcie protestu wycofała się dziś z Konferencji w sprawie przyszłości Europy. W wydanym oświadczeniu Grupa argumentuje swoją decyzję m. in. sposobem wyboru obywateli uczestniczących w Konferencji, czy przejrzystością proceduralną i finansową. Ponadto wskazuje, że jej organizatorzy metodycznie forsowali program zwiększenia uprawnień instytucji unijnych i większej centralizacji władzy w UE, m.in. poprzez manipulacje przy doborze ekspertów czy interpretacji tzw. rekomendacji obywatelskich. Dodatkowo, jak zauważa, Konferencja cieszyła się znikomym zainteresowaniem europejskiej opinii publicznej, co nie pozwala uznać jej konkluzji za reprezentatywne żądania Europejczyków.

Czytaj więcej →

Rosja nie powinna przeprowadzać wyborów na Krymie

Jacek Saryusz-Wolski, wiceprzewodniczący Grupy EPL ds polityki zagranicznej oraz poseł Jaromír Štětina wezwali rosyjskie władze do nie przeprowadzania wyborów parlamentarnych na okupowanym przez Rosję Krymie. Wybory do rosyjskiej Dumy, mają się odbyć w niedzielę, a zaaneksowany przez Rosję Krym, ma być jednym z rosyjskich okręgów wyborczych.

Czytaj więcej →

Solidarność, przejrzystość i współpraca z krajami europejskiego sąsiedztwa – filarami bezpieczeństwa gazowego Unii

Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) Parlamentu Europejskiego poparła przytłaczającą większością głosów opinię posła Jacka Saryusz-Wolskiego do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu. Przyjęty dokument zakłada m.in. wzmocnienie regionalnych mechanizmów solidarności energetycznej oraz zwiększenie przejrzystości umów gazowych.

Czytaj więcej →

Gruzja: nie dla liberalizacji przepisów wizowych bez demokratycznych standardów

”Nadchodząca decyzja Parlamentu Europejskiego co do zniesienia wiz dla obywateli Gruzji podróżujących do Unii Europejskiej powinna brać pod uwagę wypełnienie przez Gruzję europejskich standardów demokratycznych. Oznacza to zaprzestanie wybiórczej sprawiedliwości, uwolnienie więźniów politycznych, zapewnienie wolności mediów i niezależności sądów, w tym Trybunału Konstytucyjnego. I to wszystko przed, miejmy nadzieję, wolnymi i uczciwymi wyborami” – powiedzieli Jacek Saryusz Wolski, wiceprzewodniczący Grupy EPL ds. zagranicznych oraz Jaromír Štětina – członek delegacji ds. współpracy z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją i sprawozdawca Grupy EPL ws. Gruzji, po dzisiejszym spotkaniu parlamentarzystów PE i Gruzji.

Czytaj więcej →

Europejska chadecja popiera europejską solidarność w dziedzinach energetyki i obrony

Przywódcy Grupy Europejskiej Partii Ludowej zakończyli w piątek obrady nad strategicznymi wytycznymi w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego w jego wymiarze zewnętrznym oraz polityce obrony. W dokumentach europosłowie odwołują się do potrzeby większej solidarności w zewnętrznej polityce energetycznej i wskazują w tym kontekście na przykład na rolę, jaką mogłyby odgrywać wspólne zakupy gazu, prowadzone początkowo w ramach współpracy i koordynacji na poziomie regionalnym.

Czytaj więcej →

Katowice miejscem spotkania przywódców Grupy Europejskiej Partii Ludowej

W dniach 3 i 4 września w Katowicach Grupa Europejskiej Partii Ludowej – największa frakcja w Parlamencie Europejskim – organizuje posiedzenie Biura, czyli organu odpowiedzialnego za strategiczne i polityczne decyzje grupy. Podczas spotkania wypracowywany będzie kształt dwóch strategicznych dokumentów politycznych, poświęconych bezpieczeństwu energetycznemu UE w jego wymiarze zewnętrznym oraz europejskiej polityce obrony.

Czytaj więcej →

Rosja bez statusu partnera strategicznego UE

Parlament Europejski w ostrych słowach ocenił dziś stan relacji Unii Europejskiej z Rosją i potępił umyślne działania Rosji naruszające podstawowe zasady i wartości prawa międzynarodowego oraz demokracji, w tym bezpośrednie zaangażowanie Rosji w konflikt zbrojny przeciw Ukrainie, bezprawną aneksję Krymu, naruszenie integralności terytorialnej Gruzji oraz naciski gospodarcze na europejskich sąsiadów UE i ich polityczną destabilizację. W raporcie przygotowanym z inicjatywy największej frakcji politycznej w Parlamencie Europejskim – Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), europosłowie zajmują krytyczne stanowisko wobec Moskwy, krytykując m.in. sankcje wizowe nałożone pod koniec maja przez Rosję na 89 obywateli UE, w tym polskich polityków.

Czytaj więcej →

Saryusz-Wolski: Wreszcie jest unijny budżet

“Przyjęty dzisiaj przez Parlament Europejski budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020 jest budżetem dobrym i szczodrym dla Polski. Nasze priorytety zostały wybronione i cele negocjacyjne osiągnięte. Nowe finansowanie projektów Polska będzie mogła zacząć bez jakichkolwiek opóźnień, już od 1 stycznia 2014 roku. Kluczowa jest teraz kwestia mądrego zaplanowania inwestycji i sprawnej realizacji wydatków” – powiedział Jacek Saryusz-Wolski, europoseł PO, zastępca członka komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego.

Czytaj więcej →

Silny głos Parlamentu Europejskiego w obronie krajów Partnerstwa Wschodniego

W przyjętej dzisiaj rezolucji autorstwa europosła Platformy Obywatelskiej Jacka Saryusz-Wolskiego Parlament Europejski wzywa Komisję Europejską i Radę do obrony krajów Partnerstwa Wschodniego oraz podjęcia konkretnych działań na rzecz wsparcia tych państw, które poddawane są naciskom i szantażowi Rosji w kontekście ich zbliżenia z Unią Europejską na listopadowym szczycie PW w Wilnie.

Czytaj więcej →
Page 1 of 212