12 czerwca europosłowie przyjęli nowy kalendarz prac na rok 2014, który jest również rokiem wyborów nowego składu PE na następną kadencję.

Sesje plenarne (odbywają się w Strasburgu, jeśli nie zaznaczono inaczej) zaplanowano na:

13-16 stycznia

3-6 lutego

24-27 lutego

10-13 marca

2-3 kwietnia (Bruksela)

14-17 kwietnia

22-25 maja: wybory do Parlamentu Europejskiego

1-3 lipca (element mini-sesji)

14-17 lipca

15-18 września

8-9 października (Bruksela)

20-23 października

12-13 listopada (Bruksela)

24-27 listopada

15-18 grudnia