Europosłowie PiS na temat weterynaryjnych produktów leczniczych

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu miała miejsce debata na temat weterynaryjnych produktów leczniczych, w ramach której omawiane były trzy sprawozdania: nt. wydawania pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzoru nad nimi, weterynaryjnych produktów leczniczych oraz wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej. W imieniu delegacji PiS głos zabrali Bolesław Piecha oraz Beata Gosiewska.

Czytaj więcej →

Europosłowie apelują o nałożenie na Rosję kolejnych sankcji

Grupa europosłów z najważniejszych grup politycznych w Parlamencie Europejskim wystąpiła z listem do szefów rządów i głów państw członkowskich, przewodniczącego Rady Europejskiej, przewodniczącego Komisji Europejskiej i wysokiej przedstawiciel ds. zagranicznych i bezpieczeństwa, w którym apelują o rozszerzenie unijnych sankcji na osoby i organizacje związane z Krymem.

Czytaj więcej →

Europosłowie domagają się rewizji polityki wobec Mińska

Ponad 70 posłów do Parlamentu Europejskiego wystosowało wspólny apel do przewodniczących trzech unijnych instytucji – PE, Rady i Komisji Europejskiej, Wysokiej Komisarz ds. Zagranicznych i Komisarza ds. Polityki Sąsiedztwa w sprawie ostatnich wydarzeń na Białorusi. Deputowani domagają się zdecydowanej reakcji ze strony unijnych przywódców na działania białoruskich władz wymierzone w pokojowe demonstracje oraz bezprawne aresztowania dziennikarzy i opozycjonistów.

Czytaj więcej →

Europosłanki PiS o dyrektywie dotyczącej emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego

Dzisiaj podczas porannej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu posłowie debatowali o nowej dyrektywie dotyczącej emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego, która proponuje nowe ambitniejsze limity emisji głównych zanieczyszczeń do 2030 roku, włączając w to tlenki azotu oraz dwutlenek siarki. W imieniu delegacji Prawa i Sprawiedliwości głos zabrały Jadwiga Wiśniewska i Beata Gosiewska.

Czytaj więcej →

Europosłowie PiS apelują o pomoc dla polskich rolników

Dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Brukseli przed głosowaniem na sesji plenarnej odbyła się debata dotycząca środków mających na celu przeciwdziałanie kryzysowi w sektorze mleczarskim. W dyskusji z udziałem komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi w Komisji Europejskiej, Phila Hogana, w imieniu grupy EKR głos zabrało dwoje europosłów PiS – Beata Gosiewska oraz Zbigniew Kuźmiuk.

Czytaj więcej →

Europosłowie PiS w sprawie propozycji europejskich regulacji dotyczących żywności i paszy modyfikowanej genetycznie

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata plenarna w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. W debacie wystąpiło dwoje europosłów PiS: Zbigniew Kuźmiuk i Beata Gosiewska.

Czytaj więcej →

PiS w PE: Należy wprowadzić całkowity, stały zakaz klonowania zwierząt

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat klonowania zwierząt. Podczas debaty europosłowie PiS zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko tej praktyce, wskazując na jej negatywne skutki zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt.

Czytaj więcej →
Page 1 of 212