Europosłowie PiS na temat weterynaryjnych produktów leczniczych

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu miała miejsce debata na temat weterynaryjnych produktów leczniczych, w ramach której omawiane były trzy sprawozdania: nt. wydawania pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzoru nad nimi, weterynaryjnych produktów leczniczych oraz wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej. W imieniu delegacji PiS głos zabrali Bolesław Piecha oraz Beata Gosiewska.

Czytaj więcej →

Europosłowie EKR za zaostrzeniem wymogów bezpieczeństwa w UE w odniesieniu do wyrobów medycznych

Podczas kwietniowej sesji plenarnej w Strasburgu odbyła się debata dotycząca zaostrzenia wymogów bezpieczeństwa w UE w odniesieniu do wyrobów medycznych. Posłowie dyskutowali o propozycjach zakładających dokładniejsze sprawdzanie jakości i procedur certyfikacyjnych, zapewniających zgodność z normami oraz możliwość namierzenia takich wyrobów medycznych jak implanty, wymogach dotyczących informacji oraz standardów etycznych, dla wyrobów diagnostyki medycznej, używanych przy testach ciążowych lub DNA. W imieniu grupy EKR głos zabrało dwóch europosłów– Bolesław Piecha i Urszula Krupa.

Czytaj więcej →

Europosłowie domagają się rewizji polityki wobec Mińska

Ponad 70 posłów do Parlamentu Europejskiego wystosowało wspólny apel do przewodniczących trzech unijnych instytucji – PE, Rady i Komisji Europejskiej, Wysokiej Komisarz ds. Zagranicznych i Komisarza ds. Polityki Sąsiedztwa w sprawie ostatnich wydarzeń na Białorusi. Deputowani domagają się zdecydowanej reakcji ze strony unijnych przywódców na działania białoruskich władz wymierzone w pokojowe demonstracje oraz bezprawne aresztowania dziennikarzy i opozycjonistów.

Czytaj więcej →

Bolesław Piecha o rozporządzeniu w sprawie rtęci: po pierwsze nie szkodzić

Dzisiaj podczas sesji plenarnej w Strasburgu europosłowie dyskutowali o nowej regulacji będącej zaktualizowaniem prawa unijnego z wcześniej uzgodnionym stanowiskiem międzynarodowym przyjętym na poziomie ONZ, które ogranicza podaż rtęci, jej użycie oraz emisję. W imieniu grupy EKR głos zabrał Bolesław Piecha.

Czytaj więcej →

Bolesław Piecha o materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością: należy dążyć do większej ochrony konsumentów

Wczoraj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu europosłowie dyskutowali o sprawozdaniu dotyczącym wykonania rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W imieniu grupy EKR głos zabrał europoseł PiS, Bolesław Piecha.

Czytaj więcej →

PiS w PE: Należy wprowadzić całkowity, stały zakaz klonowania zwierząt

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat klonowania zwierząt. Podczas debaty europosłowie PiS zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko tej praktyce, wskazując na jej negatywne skutki zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt.

Czytaj więcej →