Nowe prawa dla pracowników w UE od 2022 roku

Przepisy unijne, które zagwarantują każdemu pracownikowi w ciągu pierwszych 7 dni pracy otrzymanie szerokiego zakresu informacji na temat warunków swojego zatrudnienia, ograniczą czas trwania tzw. okresów próbnych i zwiększą nacisk na stałe zatrudnienie, są o krok od przyjęcia. Zwiększa się też zakres informacji dla pracowników delegowanych. Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE przyjęła dzisiaj sporą większością głosów dyrektywę ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia.

Czytaj więcej →

Pakiet mobilności: piłka nadal jest w grze

Podczas dzisiejszego posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu posłowie głosowali nad częścią socjalną i rynkową Pakietu Mobilności, który po raz kolejny wpisany został do porządku obrad w efekcie odrzucenia mandatu dla Komisji Transportu przez cały Parlament podczas czerwcowego plenum.

Czytaj więcej →

Komisja Europejska przeciwko indeksacji świadczeń socjalnych

Komisja Europejska odpowiedziała dziś na pytanie wysłane przez europosłanki Danutę Jazłowiecką i Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz ws. planów rządu austriackiego indeksacji zasiłków na dzieci do poziomu kosztów utrzymania w państwie członkowskim, w którym dzieci mieszkają. Zdaniem Komisji pracownicy wykonujący pracę za granica są uprawnieni do tych samych świadczeń na dzieci, co pracownicy lokalni, niezależnie od miejsca pobytu danego dziecka a wszelka bezpośrednia czy pośrednia dyskryminacja pracowników ze względu na obywatelstwo jest zakazana.

Czytaj więcej →

Polscy posłowie krytycznie o pakiecie mobilności

Europosłowie z Komisji Transportu i Turystyki rozpoczęli w tym tygodniu prace nad tzw. Pakietem Mobilności 1 – regulującym kwestie dostępu do infrastruktury oraz sprawom socjalnym w transporcie. Oprócz spraw delegowania kierowców oraz organizacji ich czasu pracy, posłowie debatowali również nad rozporządzeniami dotyczącymi dostępu do rynku transportowego, do zawodu kierowcy oraz przepisy mówiące o kabotażu. Dokumenty te były również przedmiotem wymiany poglądów w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

Czytaj więcej →

Komisja Europejska po raz kolejny dzieli Europę w ramach Pakietu Mobilności

Dziś w Parlamencie Europejskim europosłanki PO – Elżbieta Łukacijewska i Danuta Jazłowiecka organizują wspólnie z Markusem Pieperem z Niemiec, pierwszą od czasu publikacji przez Komisję Europejską Pakietu Mobilności, dużą debatę nt. kwestii socjalnych i zatrudnienia w transporcie drogowym. Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na konsekwencje zaproponowanych przepisów dla europejskiego rynku transportowego, w szczególności dla będącego liderem, polskiego sektora transportowego. W konferencji biorą udział m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, sektora transportowego i inspektorzy pracy.

Czytaj więcej →

Parlament Europejski wzywa do wypracowania odpowiednich przepisów dla kierowców

Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję nt. transportu drogowego w UE, wzywając między innymi do uwzględnienia mechanizmu służącego zmniejszeniu opłat obciążających działalność w sektorze transportu drogowego kierowcom z obszarów peryferyjnych UE. Dokument wyraża opinię Parlamentu w sprawie nadchodzących zmian przepisów transportu drogowego i logistyki.

Czytaj więcej →

Komisja ds zatrudnienia zgodna w sprawie definicji dumpingu socjalnego

Dzięki negocjacjom prowadzonym przez zespół Danuty Jazłowieckiej, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego przyjęła dziś zapisy dotyczące definicji dumpingu socjalnego w UE. Przyjęty przez komisję raport apeluje o zwalczanie dumpingu na warunkach, które nie powinny dyskryminować uczciwych przedsiębiorców z Polski świadczących usługi za granicą.

Czytaj więcej →

Niemiecka płaca minimalna dla sektora transportowego. Sprzeciw polskich posłów Grupy EPL

Polscy posłowie Grupy EPL skierowali do Komisji Europejskiej pytanie związane z głośną sprawą płacy minimalnej w Niemczech dla sektora transportowego (MiLoG). We wtorek 14 czerwca do Brukseli przyjadą przedstawiciele przewoźników drogowych, aby wyrazić swój protest wobec, według nich, protekcjonistycznych zachowań Niemiec i innych państw członkowskich.

Czytaj więcej →
Page 1 of 212