Nikt nikomu nie obciął żadnych funduszy – mówi europoseł Andrzej Halicki (PO, EPL)

Czy nie obawia się Pan, że ewentualna zapowiedź obcięcia Polsce kolejnych unijnych funduszy na pół roku przed wyborami będzie wiatrem w żagle dla PiS i Konfederacji, która chce wyprowadzić Polskę z UE? – zapytaliśmy europosła Andrzeja Halickiego (PO, EPL) w czasie konferencji prasowej na temat czwartkowej rezolucji PE ws. sprawozdania o praworządności w Unii Europejskiej. – …

Czytaj więcej →

Europosłowie walczą o finansowanie nowych projektów z budżetu UE

W ramach debaty nad budżetem UE na rok 2020 posłowie delegacji PO – PSL walczą o pieniądze na nowe, pilotażowe działania, które w kolejnych latach będą realizowane przy współpracy z Komisją Europejską oraz o wzrost środków w ramach już istniejących linii budżetowych. Poniższe projekty otrzymały pozytywną ocenę Komisji Europejskiej oraz/lub zostały zaakceptowane przez sektorowe komisje parlamentarne. Kolejny krok to głosowanie w Komisji Budżetowej PE. Posłowie będą zabiegać, aby poniższe projekty znalazły się w oficjalnym stanowisku PE do negocjacji przyszłorocznego budżetu z Radą.

Czytaj więcej →

Ryszard Czarnecki: Po raz kolejny brak współpracy ze strony Rady uniemożliwia udzielenie absolutorium

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat absolutorium dla Rady Europejskiej i Rady za rok 2016. W imieniu grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów głos w debacie zabrał koordynator EKR w Komisji Kontroli Budżetowej Ryszard Czarnecki.

Czytaj więcej →

Parlament gotowy do negocjacji budżetowych

Parlament Europejski przyjął dziś swoje stanowisko w sprawie budżetu Unii Europejskiej na następny rok. Tradycyjnie, europosłowie sprzeciwiają się cięciom, jakie zaproponowała Rada. Proponują ponadto zwiększenie budżetu na finansowanie swoich priorytetów: wspieranie wzrostu, zatrudnienia i przedsiębiorczości oraz domagają się zapewnienia odpowiednich środków finansowych w odpowiedzi Unii na obecne wyzwania Europy, szczególnie w odniesieniu do uchodźców i kryzysu na rynku mlecznym.

Czytaj więcej →

Ryszard Czarnecki: Instytucje unijne powinny realistycznie planować swoje budżety

W poniedziałek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat absolutorium budżetowego dla szeregu instytucji unijnych: Rady i Rady Europejskiej, Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii oraz wspólnych przedsięwzięć Artemis i ENIAC za rok 2013. Sprawozdania w tym zakresie przygotował Ryszard Czarnecki, koordynator Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komisji Kontroli Budżetowej.

Czytaj więcej →

Parlament broni pieniędzy dla małych i średnich firm

- Cięcia w unijnym budżecie, zaproponowane przez Radę UE, uderzą w małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tak kluczowe obszary jak konkurencyjność unijnego przemysłu, badania i innowacje oraz bezpieczeństwo energetyczne – powiedział Jerzy Buzek, przewodniczący komisji przemysłu, badań i energii (ITRE) w Parlamencie Europejskim. Dzisiaj komisja ITRE przyjęła jego opinię do raportu na temat budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2015.

Czytaj więcej →