Europosłowie omówili dziś kwestię wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027 i zasobów własnych. W przyjętej na ten temat rezolucji oświadczyli, że nie można dłużej zwlekać z przyjęciem kolejnego długoletniego budżetu Unii Europejskiej i wezwali tym samym rządy krajów członkowskich do jak najszybszego przystąpienia do negocjacji wieloletniego budżetu Unii z Parlamentem Europejskim.

Projekt tej rezolucji, współautorstwa Jana Olbrychta, potwierdza mandat negocjacyjny, który Parlament przyjął już w listopadzie zeszłego roku.

Czas ucieka! Studenci, samorządowcy, jednostki badawcze, przedsiębiorcy czy rolnicy czekają na decyzje dotyczące przyszłego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. W dzisiejszej rezolucji Parlament Europejski pokazuje, że od prawie roku jest gotowy negocjować przyszły budżet Unii z krajami członkowskimi, które jeszcze między sobą nie porozumiały się w tej kwestii. Parlament potwierdza swoje stanowisko, czyli konieczność finansowania nowych priorytetów takich jak obronność czy ochrona granic. Widzimy również potrzebę silniejszego wsparcia m. in. programu Erasmus czy badań naukowych. Kategorycznie natomiast nie zgadzamy się na cięcia polityki spójności i wspólnej polityki rolnej” – skomentował głosowanie Jan Olbrycht.

Ponadto w rezolucji posłowie ostrzegają, że niekorzystne ustalenia krajów członkowskich w sprawie przyszłego budżetu Unii mogą być odrzucone przez Parlament. Wzywają więc Komisję Europejską do rozpoczęcia, najpóźniej na początku przyszłego roku, przygotowań w sytuacji koniecznego przedłużenia obecnej perspektywy finansowej, w celu zapewnienia kontynuacji polityk europejskich.

Rozporządzenie o Wieloletnich Ramach Finansowych (WFR) uchwalane jest przez państwa członkowskie jednomyślnie, po uzyskaniu zgody Parlamentu. Jan Olbrycht jest stałym współsprawozdawcą Parlamentu Europejskiego ds. WRF.