Posłowie delegacji PO - PSL poparli zwiększenie o dodatkowe 20 mln euro tegorocznego budżetu programu Erasmus+ oraz wzmocnienie o 80 mln euro programu Horyzont 2020.

Projekt drugiego budżetu korygującego, który ma na celu zapewnienie dodatkowych 100 mln euro (środki na zobowiązania) w ramach programu Horyzont 2020 i Erasmus + to wynik nacisków Parlamentu Europejskiego na kraje członkowskie podczas negocjacji budżetu UE na 2019 rok. Program Horyzont 2020 zostanie wzmocniony o 80 mln euro na konkretne działania i projekty badawcze związane z klimatem i energią. Program Erasmus + wzbogaci się o 20 mln euro na podstawowe działania w zakresie mobilności, w szczególności w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, a także centrów doskonałości zawodowej. Łączna kwota 100 mln EUR zostanie sfinansowana z globalnego marginesu na zobowiązania.

- Cieszę się, że osiągnięte pod koniec zeszłego roku porozumienie w sprawie budżetu UE na 2019 rok zostaje właśnie zrealizowane. Jako uczestnik zeszłorocznego spotkania pojednawczego pomiędzy europejskimi instytucjami pamiętam jak trudno było dojść do wspólnej wizji tegorocznego budżetu z przedstawicielami krajów członkowskich - skomentował Jan Olbrycht,  wiceprzewodniczący Grupy EPL i negocjator, w imieniu Parlamentu Europejskiego, wieloletniego budżetu UE po 2020 roku

- Nic lepiej nie buduje poczucia wspólnoty europejskiej, niż wymiana i spotkania młodzieży ponad granicami. Dlatego środki na Erasmus+ zostały zwiększone o 40% w perspektywie 2014-20, za którą odpowiadałem, co umożliwia wzbogacenie programu w tym roku - dodał Janusz Lewandowski, były komisarz UE ds. budżetu,  a obecnie wiceprzewodniczący komisji budżetowej PE.

- To bardzo dobra wiadomość, gdyż Erasmus plus jest flagowym programem Unii Europejskiej i cieszy się ogromną popularnością. Do końca 2020 roku z programu Erasmus+ skorzysta 2 mln studentów w 30 państwach w obrębie Europy, w tym również z Polski. Warto dodać, że z tego programu korzystają również doktoranci, nauczyciele czy młodzi sportowcy - powiedział Tomasz Frankowski, członek komisji Kultury i Edukacji.

- Mocno zabiegałem o więcej pieniędzy na badania i innowacje w budżecie UE na rok 2019 – to był jeden z priorytetów stanowiska komisji ITRE w tej sprawie, którego byłem autorem. Udało się – dodatkowe 80 mln euro popłynie do naszych naukowców, uczelni, ośrodków badawczych i firm - powiedział Jerzy Buzek, były przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE).