Jan Olbrycht został dziś wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego Grupy Europejskiej Partii Ludowej – największej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim skupiającej 182 posłów  z 26 państw członkowskich UE.

- Odbieram ten wybór, jako wyraz zaufania Chadecji, największej grupy politycznej w PE oraz uznania dla dotychczasowej pracy. Pozostajemy najbardziej wpływową grupą polityczną w Parlamencie Europejskim. To jednak nie nasza liczebność stanowi o naszym wpływie, ale indywidualna siła każdego z nas. Nasze indywidualne doświadczenia, wiedza i chęć pracy na rzecz wspólnej Europy i wizji, realizowanej przez Unię Europejską - powiedział Jan Olbrycht. – Jako wiceprzewodniczący zobowiązuję się do budowania jedności naszej grupy, abyś skutecznie i wspólnie mogli stawić czoła wyzwaniom nadchodzących pięciu lat - dodał.

Jan Olbrycht zasiada w Parlamencie Europejskim od 2004 roku. W imieniu PE negocjuje kształt budżetu UE po roku 2020. Dzięki jego staraniom stanowisko PE w tej kwestii zaleca opracowanie budżetu ambitnego, który zapewni kontynuowanie finansowania obecnych polityk europejskich, w tym utrzymanie co najmniej na obecnym poziomie środków na politykę spójności i dopłaty dla rolników oraz pozwoli na realizację nowych priorytetów związanych z bezpieczeństwem, obronnością i kryzysem migracyjnym.

Europoseł PO od lat aktywnie działa na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Od lat pracuje także na rzecz wzmocnienia i zharmonizowania wymiaru miejskiego unijnych polityk w ramach parlamentarnej intergrupy URBAN, której jest inicjatorem i przewodniczącym.

Prezydium Grupy EPL składa się z przewodniczącego i 10 wiceprzewodniczących. Członkowie Prezydium uzgadniają między sobą podział zadań, w tym funkcje przewodniczących stałych grup roboczych. Prezydium Grupy koordynuje pracę posłów we wszystkich komisjach parlamentarnych oraz rekomenduje stanowisko Grupy na sesje plenarne PE.