Trzech polskich posłów zostało dziś wybranych na koordynatorów i wice-koordynatorów komisji parlamentarnych, utrzymując silną reprezentację polskiej delegacji w pracach legislacyjnych PE oraz w Grupie EPL, największej frakcji politycznej w PE.  

Profesor Danuta Hübner pokieruje pracami europosłów Grupy EPL w komisji spraw konstytucyjnych. Poseł Jan Olbrycht został ponownie wybrany wice-koordynatorem w komisji ds. budżetu, a poseł Tomasz Frankowski obejmie funkcję wice-koordynatora w komisji kultury i edukacji.

Koordynatorzy są głównymi rzecznikami frakcji politycznej w swojej komisji. Są oni odpowiedzialni za wypracowanie wspólnego stanowiska EPL w danej komisji oraz negocjacje, w imieniu Grupy EPL, z koordynatorami innych frakcji w PE.

Do ich obowiązków należy:

-        przygotowanie i koordynowanie stanowiska posłów Grupy EPL w komisji;

-       rozdzielanie zadań wśród posłów grupy, w tym wyznaczanie sprawozdawców;reprezentowanie Grupy EPL na posiedzeniach, podczas których podejmuje się decyzje o podziale sprawozdań, o porządku dziennym komisji oraz omawia problemy polityczne przed pełną dyskusją na posiedzeniu komisji;

-      dbanie o dyscyplinę w głosowaniu;

-     współpraca z koordynatorami z innych grup politycznych w celu omówienia głosowań w komisji, głosowań plenarnych oraz ewentualnych poprawek.

Ponadto poseł Jerzy Buzek przez kolejnych 5 lat pokieruje w Parlamencie Europejskim pracami Europejskiego Forum Energii – organizacji, zrzeszającej posłów do PE i ponad 80 firm i instytucji aktywnych w dziedzinie polityki energetycznej.  Profesor Buzek skoncentruje swoją działalność na unijnej strategii klimatycznej do 2050 roku, odnawialnych źródłach energii oraz sprawiedliwej transformacji regionów górniczych i walce ze smogiem.