Parlament Europejski przyjął dziś swoje stanowisko ws. unijnego budżetu na 2020 rok w wysokości 171 miliardów euro, czyli o 2,7 miliardów euro więcej w porównaniu do wyjściowej propozycji Komisji Europejskiej. Dzięki staraniom posłów delegacji PO – PSL zapewniono w nim pieniądze na nowe, pilotażowe działania, które w kolejnych latach będą realizowane przy współpracy z Komisją Europejską oraz wzrost środków w ramach już istniejących linii budżetowych. To pomysły na rozwiązywanie problemów, które do tej pory nie były finansowane ze środków EU.

Poniższe projekty zaproponowane przez polskich europosłów znalazły się w oficjalnym stanowisku PE do negocjacji przyszłorocznego budżetu z Radą.

Magdalena Adamowicz:

➢ Ekologizacja portów morskich, cel – badania na temat poziomu świadomości i zachowania europejskich portów w szczególności w kontekście Green Port Concept (GPC), co umożliwi określenie kierunków działań na rzecz rozwoju zielonych portów i podjęcie badań w celu skonstruowania pakietu instrumentów, które będą wspierać te działania.

Jerzy Buzek:

➢ Pomoc regionom górniczym, cel – zwiększania pomocy dla unijnych regionów górniczych w transformacji poprzez wzmacnianie i dalszy rozwój Platformy Wsparcia Regionów Górniczych.

➢ Sztuczna inteligencja w leczeniu nowotworów dziecięcych, cel – zwiększanie zastosowania sztucznej inteligencji w leczeniu nowotworów dziecięcych, poprzez wykorzystanie technologii AI w diagnostyce tych chorób. Umożliwi to rozwój skuteczniejszych terapii oraz usprawni wymianę danych i najlepszych praktyk w tej dziedzinie między krajami UE.

Tomasz Frankowski:

➢ Kina w lokalnych społecznościach, cel – przetestowanie nowych możliwości kin, z uwzględnieniem potrzeb lokalnej publiczności, poprzez poprawie infrastruktury kinowej, zwiększeniu publiczności, budowaniu społeczności poprzez doświadczenia edukacyjne czy testowaniu nowych możliwości w kinach i stworzeniu innowacyjnych miejsc kulturalnych.

➢ Music Moves Europe, cel – rozwiązanie niektórych głównych problemów europejskiego sektora muzycznego w kontekście cyfryzacji, zmian modeli biznesowych oraz konsumpcji muzyki.

➢ Wymiana i mobilność w sporcie, cel – umożliwienie personelowi sportowemu podniesienia swoich kwalifikacji i zdobycia nowych umiejętności poprzez naukę w obcym kraju (w UE i poza nią).

➢ Sport jako narzędzie integracji społecznej uchodźców, cel – określenia najlepszych praktyk w Europie i modelowania programów w państwach trzecich, koncentrujących się na integracji uchodźców poprzez piłkę nożną oraz utworzenie platformy do rozpowszechniania opracowanej praktyki i strategicznego planu wdrażania w całej Europie.

➢ Monitorowanie i coaching młodzieży zagrożonej radykalizacją, cel – wzrost znaczenia sportów masowych w zapobieganiu radykalizacji i jej zwalczaniu.

➢ Amatorskie programy sportowe i innowacja infrastruktury, cel – środki finansowe zostaną zainwestowane w realizację miękkich programów i wdrożenie nowej (małej) infrastruktury sportowej. Projekt umożliwi wprowadzenie i przetestowanie nowych koncepcji w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy.

➢ Walka z pornografią dziecięca w Internecie, cel – szybkie usuwanie materiałów z pornografią dziecięcą w Internecie poprzez zwiększenie współpracy, szkolenia, rozwój technologiczny i wymianę informacji między przemysłem, organizacjami pozarządowymi i władzami państw członkowskich.

Andrzej Halicki:

➢ Ochrona dzieci w Internecie, cel – zaprojektowanie i przetestowanie szeregu instrumentów, takich jak kontrola wieku i kontrola zgody rodziców online poprzez przeprowadzenie konsultacji z dziećmi i rodzicami, koncentrując się na środowiskach społecznych zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem.

Adam Jarubas:

➢ Monitoring Darknetu w walce z przestępczością, cel – wsparcie organów ścigania państw członkowskich w walce z przestępstwami (terroryzm, handel narkotykami, nielegalny handel bronią, przemyt i handel ludźmi, cyberprzestępstwa, wykorzystywanie nieletnich) poprzez rozwój oprogramowania, infrastruktury i wiedzy pozwalających na systematyczny skoordynowany monitoring Darknet – u w UE, wychodzący poza sieci zanonimizowane typu Tor i język angielski, obejmujący platformy drugorzędne jak np. Freenet, I2P, w różnych językach i alfabetach czy aplikacje szyfrowane typu Telegram, Signal; wyposażenie i przeszkolenie krajowych organów ścigania z wykorzystania wypracowanych rozwiązań oraz koordynowanie ich działań na poziomie UE.

Elżbieta Łukacijewska i Ewa Kopacz:

➢ Większe środki na walkę z rakiem, cel – zabezpieczenie zwiększenia środków zaplanowanych w przyszłorocznym budżecie na profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych, zwłaszcza w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Jan Olbrycht:​

➢ Rozwój miast, cel – pomoc we wdrożeniu Światowej Agendy Miejskiej ONZ poprzez nacisk na współpracę w kwestiach związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, a także z jakością powietrza, transformacją energetyczną oraz integracją migrantów i uchodźców.

Róża Thun:

➢ Walka z podwójną jakością produktu, cel – rozszerzenia badań nad podwójną jakością produktów na produkty nieżywnościowe.

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze mają na celu przetestowanie przez Komisję Europejską nowych rozwiązań, które jeżeli okażą się dużym sukcesem mogą zostać na stałe częścią budżetu UE.