Nowe prawa dla pracowników w UE od 2022 roku

Przepisy unijne, które zagwarantują każdemu pracownikowi w ciągu pierwszych 7 dni pracy otrzymanie szerokiego zakresu informacji na temat warunków swojego zatrudnienia, ograniczą czas trwania tzw. okresów próbnych i zwiększą nacisk na stałe zatrudnienie, są o krok od przyjęcia. Zwiększa się też zakres informacji dla pracowników delegowanych. Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE przyjęła dzisiaj sporą większością głosów dyrektywę ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia.

Czytaj więcej →

Stanisław Ożóg o opłatach za płatności transgraniczne w Unii

Podczas trwającej w Strasburgu sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego miała miejsce debata na temat opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłaty za przeliczenie waluty. Europosłowie chcą, by banki pobierały takie same opłaty za płatności zagraniczne w euro i płatności krajowe, a także by zwiększyły przejrzystość opłat za wymianę walut. W imieniu grupy EKR głos w debacie zabrał europoseł PiS Stanisław Ożóg.

Czytaj więcej →

Kolejny krok na drodze do nowej polityki spójności na lata 2021-2027

Dzisiaj, podczas specjalnego posiedzenia Komisji Rozwoju Regionalnego posłowie zagłosowali nad ostatnim dokumentem ustanawiającym zasady działania polityki spójności w nowym okresie finansowania, czyli rozporządzeniem w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Celem obu tych funduszy jest wkład we wzmacnianie gospodarczej, społecznej oraz terytorialnej spójności Unii Europejskiej.

Czytaj więcej →

Korzystna dla Polski silna polityka spójności

Posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli dziś projekt rozporządzenia, które ustanawia wspólne przepisy i zasady zarządzania dla ośmiu funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wizami. Zmiany dotyczą nowego okresu finansowania w latach 2021-2027. W analogii do obecnego okresu programowania na lata 2014-2020, Parlament opowiedział się za włączeniem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

Czytaj więcej →

Polityczna mowa nienawiści: trzeba konsekwentnie ścigać hejt, zwłaszcza w Internecie

W obecności rodziny śp. Pawła Adamowicza, zamordowanego Prezydenta Gdańska, posłowie do Parlamentu Europejskiego debatowali dziś jak przeciwstawić się klimatowi nienawiści i przemocy w państwach członkowskich UE. W imieniu Grupy EPL głos zabrał Przewodniczący polskiej delegacji Janusz Lewandowski.

Czytaj więcej →

Nowy impuls dla rozwoju polskiego przemysłu farmaceutycznego

Europosłowie z Komisji Prawnej zdecydowali dziś o zniesieniu 5-letniego okresu ochronnego na produkcję leków generycznych przeznaczonych na eksport poza Unię Europejską. Oznacza to, że unijne, w tym m.in. polskie firmy farmaceutyczne, będą mogły na równi konkurować na rynkach krajów trzecich z firmami z USA, Chin czy Ameryki Płd.

Czytaj więcej →

Europosłowie PiS krytycznie o próbach powiązania budżetu z kwestią praworządności

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat ochrony budżetu Unii w przypadku „braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich”. W imieniu grupy EKR w debacie głos zabrał europoseł Ryszard Czarnecki, a w imieniu delegacji PiS Zbigniew Kuźmiuk.

Czytaj więcej →

Nowy program na rzecz obrony demokracji w Europie

Europosłowie poparli dziś ustanowienie nowego programu „Prawa i Wartości” na lata 2021-27, proponując jego rozszerzenie do ponad 2 miliardów euro na rzecz europejskich organizacji obywatelskich. Zainicjowany dzięki staraniom europosłów PO program ma wspierać obywatelskie inicjatywy pozarządowe na rzecz obrony demokracji i praworządności w UE. „Zagrożeniu erozji demokracji trzeba przeciwstawić głęboką, obywatelską pracę u podstaw. Niestety …

Czytaj więcej →
Page 5 of 76« First...34567...102030...Last »