Parlament Europejski poparł wprowadzenie tzw. Granicznego Korekcyjnego Mechanizmu Węglowego (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), którego celem jest wyrównanie kosztów redukcji emisji CO2 firm w UE, tak aby ograniczyć globalny ślad węglowy nie tylko towarów wyprodukowanych w Europie, ale także importowanych z krajów trzecich.

W głosowaniu przyjęto kluczowe poprawki zgłoszone przez posła Adama Jarubasa w imieniu Grupy EPL, m.in. usuwające zapisy o powiązaniu wdrożenia mechanizmu z wycofaniem działającego obecnie wsparcia konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, czyli darmowych uprawnień w ramach  unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Europosłowie uznali,  że nie należy traktować tych mechanizmów zapobiegania „wycieku emisji CO2” z UE alternatywnie, a komplementarnie

„Produkty wprowadzane na rynek UE muszą ponosić porównywalne koszty emisji dwutlenku węgla do tych wytwarzanych w Europie. Musimy wspierać miejsca pracy i gospodarkę w UE, a więc także w Polsce i zapobiegać nieuczciwej konkurencji spoza UE zanieczyszczającej klimat” – powiedział Adam Jarubas.

„Musimy być bardzo ostrożni, stwierdzając, że mechanizm korekcyjny jest alternatywą dla bezpłatnych uprawnień. To oczywiste, że nie działa w ten sam sposób. Dlatego cieszę się, że Parlament uwzględnił tę różnicę, o co usilnie zabiegaliśmy” – podkreślił.

Europoseł wyjaśnił, że wejście w życie mechanizmu oraz dobór sektorów nim objętych ma być, dzięki Parlamentowi, poprzedzone analizą wpływu, tak aby uniknąć zaburzeń na rynku wewnętrznym. „Pod uwagę powinna być również wzięta sytuacja eksporterów oraz sektorów zależnych od tych objętych mechanizmem. Przy wdrażaniu mechanizmu w życie powinny być również wzięte pod uwagę potencjalne koszty społeczne, a mechanizm projektowany tak by je minimalizować” – podkreślił.