W trakcie dzisiejszego dnia sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyła się debata na temat wyniku negocjacji UE- Zjednoczone Królestwo. W imieniu grupy EKR głos w dyskusji zabrał eurodeputowany PiS Zbigniew Kuźmiuk.  

Zbigniew Kuźmiuk mówił, że dobrze się stało, iż wprawdzie w ostatniej chwili, ale jednak, udało się zawrzeć porozumienie między Unią a Wielką Brytanią, bo jest ono korzystne dla obu stron. „Jego część – umowa handlowa, jest sukcesem Unii dwudziestu siedmiu, ponieważ jej brak zdecydowanie stwarzałby więcej problemów gospodarczych, dlatego , że to UE ma wyraźną nadwyżkę handlową w obrotach z Wielką Brytanią” – powiedział europoseł i dodał, że w ostatnich latach wynosiła ona ponad sto miliardów funtów rocznie, same tylko obroty żywnością ze Zjednoczonym Królestwem, to 40 mld euro rocznie, a nadwyżka w tym handlu to 16 mld euro, więc dla rolnictwa europejskiego to ważny rynek zbytu.

Eurodeputowany zwrócił uwagę na problemy części rolnej, którymi są brak zobowiązań dotyczących ochrony oznaczeń geograficznych i chronionych nazw pochodzenia, brak zabezpieczeń przed praktykami tzw. handlu zamiennego oraz artykuł 36 umowy, pozwalający Wielkiej Brytanii na podjęcie działań polegających na ograniczeniu importu z UE w przypadku poważnych trudności gospodarczych i społecznych, bez udowadniania, że to import przyczynił się do tych trudności, „a przecież to standard obowiązujący w porozumieniach w ramach Światowej Organizacji Handlu” – stwierdził.

Jak zauważył polski polityk, statystyki za pierwsze miesiące obowiązywania umowy pomiędzy Unią a Wielką Brytanią, pokazują wprawdzie spadek obrotów handlowych, zarówno po stronie eksportu jak i importu, ale być może jest on spowodowany sytuacją covidową i zapasami poczynionymi przez firmy przed końcem poprzedniego roku. „Ważne, że nie odnotowuje się już kłopotów w punktach odpraw, ani w Dunkierce ani w Calais, a nowe procedury wdrażane są po stronie brytyjskiej etapami, przy zastosowaniu licznych uproszczeń” – podkreślił Zbigniew Kuźmiuk i dodał, że delegacja polska w EKR będzie głosować za ratyfikacją tego porozumienia.