Polityczna mowa nienawiści: trzeba konsekwentnie ścigać hejt, zwłaszcza w Internecie

W obecności rodziny śp. Pawła Adamowicza, zamordowanego Prezydenta Gdańska, posłowie do Parlamentu Europejskiego debatowali dziś jak przeciwstawić się klimatowi nienawiści i przemocy w państwach członkowskich UE. W imieniu Grupy EPL głos zabrał Przewodniczący polskiej delegacji Janusz Lewandowski.

Czytaj więcej →