Prof. Karski: Rośnie liczba naruszeń praw człowieka spowodowanych działalnością prywatnych firm wojskowych i ochroniarskich

Dziś na forum Podkomisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego zaprezentowano raport prof. Karola Karskiego ws. prywatnych firm wojskowych i ochroniarskich (PFWiO). „W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się incydenty z udziałem PFWiO z innych krajów, które działają w zapalnych punktach Afryki i Azji, a nawet w Ameryce Południowej” – mówił prof. Karski.

Czytaj więcej →

Jadwiga Wiśniewska: Połowa państw AKP nadal należy do najsłabiej rozwiniętych państw świata

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat zbliżających się negocjacji dotyczącej nowej umowy o partnerstwie między Unią Europejską a grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). W imieniu delegacji PiS głos w debacie zabrała Jadwiga Wiśniewska.

Czytaj więcej →

Europosłowie apelują o unijny mechanizm stałej obserwacji poszanowania wolności religii

„Wolność wyznania to podstawowa wolność, to prawo człowieka. Unia Europejska, w zgodzie z wartościami leżącymi u jej fundamentów oraz zapisami traktatowymi od dawna i zdecydowanie angażuje się w obronę wolności religijnej – wyrazem tego, jest chociażby dzisiejsze spotkanie” – powiedział poseł Andrzej Grzyb podczas organizowanego dziś w Parlamencie Europejskim seminarium nt. sytuacji prześladowanych mniejszości, w szczególności chrześcijan.

Czytaj więcej →

Głos Parlamentu Europejskiego w sprawie szybkiego reagowania na kryzys migracyjny

„Przyjęta przez Parlament Europejski rezolucja jest ważnym krokiem w kierunku wdrożenia Nadzwyczajnego Funduszu Powierniczego na rzecz Afryki i wywiązaniem się z zobowiązań podjętych przez UE w listopadzie zeszłego roku podczas szczytu migracyjnego w Valletcie” – powiedział po dzisiejszym głosowaniu poseł Bogdan Wenta, odpowiedzialny za prace nad projektem dokumentu z ramienia Grupy EPL.

Czytaj więcej →