Ryszard Czarnecki: Azja Środkowa to ważny region w wymiarze ekonomicznym i geopolitycznym

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat nowego programu na rzecz relacji między UE i Azją Środkową w ramach 13. dorocznego posiedzenia ministrów. W imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów głos w debacie zabrał Ryszard Czarnecki.

Czytaj więcej →

Parlament Europejski za zwiększeniem wspólnotowego budżetu!

Parlament Europejski w dzisiejszym głosowaniu potwierdził potrzebę zwiększenia budżetu europejskiego do poziomu 1,3% DNB dla 27 krajów, aby w ten sposób odpowiedzieć na trudne wyzwania dzisiejszej Europy. Jednym ze sposobów zwiększenia poziomu budżetu europejskiego jest reforma systemu zasobów własnych UE.

Czytaj więcej →

Ulepszenie polityki społecznej niezbędne dla wzrostu gospodarczego

Podczas dzisiejszej sesji plenarnej Parlament Europejski przyjął sprawozdanie autorstwa posła Krzysztofa Hetmana na temat aspektów społecznych i zatrudnieniowych Rocznej Analizy Wzrostu Gospodarczego na rok 2018. W swoim stanowisku europosłowie zwrócili uwagę, że mimo dobrej sytuacji gospodarczej, Unia Europejska wciąż musi stawić czoła problemom wysokiego bezrobocia wśród młodzieży, długotrwałego bezrobocia, niedopasowania umiejętności pracowników do potrzeb pracodawców, jak również niepełnego wykorzystanie potencjału MŚP i nowych technologii.

Czytaj więcej →

Dariusz Rosati koordynatorem największej frakcji w PE w Komisji ds. przestępstw finansowych

“Cieszę się, że po mojej pracy, jako koordynator w Komisji śledczej Parlamentu Europejskiego ds. prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (PANA), moi koledzy z Grupy EPL powierzyli mi rolę koordynatora największej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim w nowopowstałej komisji TAX3, która oprócz spraw podatkowych zajmie się przestępstwami finansowymi. To pokazuje, że mam zaufanie grupy politycznej” – powiedział Prof. Dariusz Rosati po dzisiejszym wyborze na koordynatora. Koordynator odpowiedzialny jest za decydowanie w najważniejszych sprawach w pracach Komisji oraz za podejmowanie ostatecznych decyzji dotyczących linii grupy politycznej w poszczególnych tematach.

Czytaj więcej →

Czesław Hoc: Proces budowy unii gospodarczej i walutowej musi być przejrzysty i zgodny z zasadami jednolitego rynku

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej. W ramach tego zagadnienia poruszono kwestie związane z zatrudnieniem i aspektami społecznymi w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 rok. W imieniu delegacji PiS głos w debacie zabrał europoseł Czesław Hoc.

Czytaj więcej →

Nie dajmy się wykluczyć z sektora ICT

„Szacuje się, że do 2020 w sektorze mediów i cyfrowym w Europie pojawi się około 900 tysięcy nieobsadzonych stanowisk. Miejsca te mogą wykorzystać kobiety, jeśli tylko w pełni zostanie wdrożona zasada ich pełnej integracji, w szczególności pod względem zawodów technicznych i telekomunikacyjnych, a kobietom i dziewczętom zapewni się dostęp do pełnej edukacji i szkoleń w tych dziedzinach” – powiedziała Agnieszka Kozłowska – Rajewicz.

Czytaj więcej →

Europosłowie wzywają do usprawnienia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej

Parlament Europejski rozpoczął prace nad uproszczeniem Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (EIO) – mechanizmu, który pozwala Europejczykom wezwać Komisję Europejską do przedstawienia konkretnej propozycji prawnej. W środę, europosłowie komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) oraz komisji Petycji (PETI) wspólnie zorganizowali w tej sprawie wysłuchanie publiczne.

Czytaj więcej →
Page 20 of 84« First...10...1819202122...304050...Last »