Przestrzeganie praw autorskich to nie cenzura!

Dziś Komisja Prawna przyjęła swoje stanowisko w sprawie dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, których celem jest dostosowanie przepisów do rzeczywistości online, wsparcie autorów i twórców, a także zmniejszenie skali piractwa w Internecie. Przepisy wprowadzają między innymi nowy wyjątek dający możliwość eksploracji tekstów i danych, dostosowują istniejące wyjątki do rzeczywistości online oraz regulują kwestie wynagrodzenia w kontraktach zawieranych przez wydawcę czy producenta z twórcą, autorem czy wykonawcą.

Czytaj więcej →

Grupa EPL wzywa do zachowania równowagi pomiędzy prywatnością w sieci a innowacją cyfrową

Prywatność w sieci to w dzisiejszych czasach kluczowy obszar. Nakładane na niego regulacje muszą być zorientowane na przyszłość i sprzyjać innowacjom. Przedstawiony raport, który zaprezentowano na posiedzeniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE), nie spełnia tych wymogów. Dlatego też Grupa EPL nie poparła zaprezentowanego raportu.

Czytaj więcej →

Parlament Europejski na temat wdrażania standardu 5G oraz znaczenia łączności internetowej dla wzrostu gospodarczego w U

W pierwszym dniu odbywającej się w Brukseli sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego europosłowie debatowali na temat znaczenia łączności internetowej dla wzrostu gospodarczego i konkurencyjności w Unii Europejskiej oraz przyszłości sieci komórkowej w standardzie 5G. W dyskusji wzięli udział europosłowie Prawa i Sprawiedliwości: autor opinii Komisji Transportu i Turystyki Kosma Złotowski oraz koordynator Grupy EKR w Komisji Badań, Przemysłu i Energii prof. Zdzisław Krasnodębski.

Czytaj więcej →

Rewolucja 5G

Parlament Europejski przyjął dziś dokument dotyczący budowy europejskiego społeczeństwa gigabitowego oraz planu działania na rzecz sieci 5G dla Europy. Sprawozdanie wzywa do przyspieszenie i uskutecznienia realizacji celów w zakresie dostępu do szybkiego internetu oraz szerszego wykorzystania przez obywateli technologii informacyjno – komunikacyjnych. Dokument stanowi część nowego pakietu telekomunikacyjnego.

Czytaj więcej →

Rozmowy i internet w komórkach w całej UE bez dodatkowych kosztów

Parlament Europejski przyjął dziś rozporządzenie w sprawie jednolitego, europejskiego rynku łączności, zapewniając, że od 15 czerwca 2017 za rozmowy i korzystanie z internetu w roamingu będziemy płacili tyle, co w kraju. Rozporządzenie gwarantuje w pełni swobodny dostęp do usług telefonii komórkowej na terenie całej UE. Rozporządzenie wprowadza też nowe zasady dotyczące otwartego dostępu do Internetu. Korzystne dla mieszkańców UE zapisy w obydwu obszarach były wynikiem negocjacji PE z Komisją i Radą, którym w czerwcu br. przewodniczył szef komisji przemysłu, badań i energii (ITRE) Jerzy Buzek.

Czytaj więcej →

Thun, Marcinkiewicz: Już w przyszłym roku koniec opłat za roaming

Parlament Europejski opowiedział się dzisiaj za zniesieniem opłat za roaming, lepszą ochronę praw konsumentów na rynku telekomunikacyjnym, zabezpieczeniem neutralności sieci i niedopuszczeniem do powstania Internetu dwóch prędkości. Są to najważniejsze elementy przyjętego dzisiaj rozporządzenia w sprawie europejskiego jednolitego rynku cyfrowego.

Czytaj więcej →

Lidia Geringer de Oedenberg: Do PE powinny startować osoby, które znają się na polityce i eksperci

Bez Parlamentu Europejskiego nie byłoby unijnego budżetu ani środków, z których teraz korzystamy. 60% prawa obowiązującego w Polsce tworzymy w Europarlamencie. Instytucja mająca taki gigantyczny wpływ na życie obywatela nie może nas nie obchodzić – mówi posłanka SLD do PE, Lidia Geringer de Oedenberg w wywiadzie dla Eurowyborów.

Czytaj więcej →