Jadwiga Wiśniewska: Kierując dziecko do rodziny zastępczej, należy uwzględniać takie kwestie jak tożsamość etniczna, religijna, kulturowa i językowa

Europoseł Jadwiga Wiśniewska zwróciła się z interwencją do Rady Europejskiej jak i do Komisji Europejskiej w sprawie transgranicznego umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych. „W Unii Europejskiej, pomimo wyraźnego i niebudzącego wątpliwości zobowiązania wynikającego z aktów prawa międzynarodowego, wciąż obserwuje się poważne naruszenia praw dziecka w sytuacji, gdy musiało ono zostać oddzielone od rodziców biologicznych i umieszczone w transgranicznej rodzinie zastępczej” – wskazuje europoseł PiS.

Czytaj więcej →