W środę, w Parlamencie Europejskim, z inicjatywy poseł Magdaleny Adamowicz, odbyło się wysłuchanie publiczne nt. wolności mediów i wypowiedzi oraz zwalczania mowy nienawiści w sferach online i offline. Wysłuchanie zostało zorganizowane w ramach Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE).

Prawo do wolności wypowiedzi i informacji jest podstawowym prawem człowieka zapisanym w art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jego wykonywanie jest niezbędne dla zagwarantowania praw człowieka, demokracji i praworządności. Bez wolności wypowiedzi i wolnych mediów naruszenia praw człowieka mogą pozostawać ukryte, a prawdziwa demokracja nie jest możliwa” – podkreślała Magdalena Adamowicz

Wysłuchanie składało się z dwóch części, z których pierwsza, z udziałem przedstawicieli Rady Europy, Reporterów bez Granic i dziennikarzy śledczych, poświęcona była wolności mediów i wypowiedzi oraz ochronie dziennikarzy śledczych. W drugim panelu, prelegenci reprezentujący organizacje pozarządowe oraz think tanki, skupili się na kwestiach zwalczania mowy nienawiści (online i offline) oraz dezinformacji.

Niemal wszyscy nie mamy najmniejszych wątpliwości jak kluczową jest walka z dezinformacją dla ochrony demokratycznych procesów i instytucji w UE. Szerząca się na całym świecie dezinformacja, manipulacja ingerująca w debatę publiczną i często ściśle powiązany z nimi hate speech stanowią długofalowe wyzwanie dla społeczeństw na całym świecie” – zaznaczyła poseł Adamowicz.

Zaproponowana przez poseł Adamowicz tematyka wysłuchania pozostaje dla niej nierozerwalnie związana z Jej kampanią IMAGINE THERE’S NO HATE skoncentrowaną na kwestii walki z mową nienawiści zarówno w sferze online, jak i offline.

Rozprzestrzeniająca się z zatrważającą mocą mowa nienawiści stwarza zagrożenie dla spójności społeczeństwa demokratycznego, ochrony praw człowieka i praworządności. Skoncentrowanie naszych wysiłków, jako ustawodawców, na tej kwestii uznaję za kluczowe. Pozostawienie bowiem tego zjawiska bez odpowiednich rozwiązań prawnych będzie prowadzić do kolejnych aktów przemocy i konfliktów na jeszcze większą skalę. W tym sensie powinniśmy również uznać mowę nienawiści, dotykającą obecnie praktycznie wszystkich, za skrajną formą nietolerancji, która coraz częściej prowadzi do brutalnych przestępstw motywowanych nienawiścią” – podsumowała eurodeputowana.