Posłowie ubolewają, że państwa członkowskie nie są gotowe przeznaczyć środków niezbędnych do sprostania wyzwaniom stojącym przed Unią Europejską.

Posłowie podkreślają, że ” lepsze żadne porozumienie niż złe porozumienie”, biorąc pod uwagę ostatni szczyt UE, który zakończył się bez uzgodnienia przez państwa członkowskie nadal nie są w stanie wspólnego stanowiska w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF 2021-2027). Posłowie wezwali Komisję Europejską do przedstawienia planu awaryjnego w związku z nieuchronnym opóźnieniem następnego długoterminowego budżetu, w celu ochrony beneficjentów takich jak rolnicy, miasta, regiony, studenci, naukowcy, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe w całej Europie.

Kiedy przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przyznał, że szczyt budżetowy, który odbył się w dniach 20-21 lutego na sesji plenarnej, zakończył się fiaskiem, posłowie skrytykowali propozycję przedstawioną przez państwa członkowskie, twierdząc, że uczyni ona rolę UE “nieistotną”. Nazwali propozycję “skandaliczną”, zwłaszcza w obliczu aktualnego kryzysu na greckiej granicy i sytuacji kryzysowej COVID-19, po tym jak Przewodniczący Michel zaproponował m.in. cięcia w zakresie migracji i programów badawczych.