Europosłowie przyjęli dziś sprawozdanie dotyczące zwiększenia konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE, pozwalającej na prowadzenie w obrębie Wspólnoty swobodnego handlu.

„Unia celna jest jednym z fundamentów Unii Europejskiej” – uważa europoseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, który z ramienia Grupy EPL koordynował prace nad tym dokumentem.

„Prawidłowe funkcjonowanie unii celnej ma kluczowe znaczenie nie tylko dla finansów UE, ale także dla bezpieczeństwa produktów oraz ochrony europejskich konsumentów” – powiedział europoseł Szejnfeld.

„Z punktu widzenia przedsiębiorców natomiast, zbyt skomplikowane przepisy i procedury celne, a w szczególności brak jednolitego ich stosowania przez organy celne wszystkich państw członkowskich, stanowi olbrzymie obciążenie. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się oczywiście MŚP. Poważnym zagrożeniem dla uczciwej konkurencji jest również przemyt oraz inne formy nielegalnego i niedozwolonego obrotu towarami. Jeśli chcemy więc wzmocnić konkurencyjność europejskiego rynku, musimy dążyć do usprawnienia funkcjonowania unii celnej” – dodał eurodeputowany.

Europoseł Szejnfeld wyraził zadowolenie, że złożone przez niego poprawki dotyczące problemów przedsiębiorców, ale także i te odnoszące się do Brexitu, uzyskały szerokie poparcie.

„Nie ulega żadnej wątpliwości, iż jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi dzisiaj stoi Unia Europejska, jest Brexit. Nadal nie jest pewne, jak będzie on ostatecznie wyglądał. Mimo wszelkich trudności należy zapewnić, że wystąpienie Wielkiej Brytanii nie będzie miało negatywnych konsekwencji dla funkcjonowania unii celnej Wspólnoty. To szczególnie ważne dla przedsiębiorców, dla których przedłużająca się niepewność oznacza wymierne straty!” – przestrzegał europoseł Szejnfeld.

Unia celna oznacza zasadniczo brak ceł na granicach między państwami członkowskimi oraz ustanowienie wspólnych ceł na przywóz z państw trzecich. Unia celna jest od 50 lat ważnym przykładem pomyślnej integracji w UE. Jest ona jednym z niewielu obszarów wchodzących w zakres wyłącznych kompetencji UE, bez którego zniesienie granic wewnętrznych nie byłoby możliwe.