Tadeusz Zwiefka został dziś wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego Grupy Europejskiej Partii Ludowej – największej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim skupiającej 216 posłów z 27 państw członkowskich UE.

- To ogromny zaszczyt i wyróżnienie oraz docenienie mojej 12 letniej pracy przez koleżanki i kolegów z 27 państw członkowskich. Wieloletnie doświadczenie pozwoli mi jeszcze skuteczniej dbać o polskie interesy w największej grupie politycznej w Parlamencie Europejskim.

Tadeusz Zwiefka jest posłem do PE od 2004 roku. Reelekcję w roku 2009 zapewnił mu dziesiąty wynik wyborczy w kraju. W roku 2014 rozpoczął trzecią kadencję w Parlamencie Europejskim. Od 2004 nieprzerwanie zasiada w Komisji Prawnej PE.  Zajmuje się głównie sprawami związanymi z prawem cywilnym, handlowym i rodzinnym, takimi jak jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w Unii Europejskiej.  Jest również jedynym polskim posłem, który zajmuje się kwestią immunitetów posłów do PE.

Od 2009, Tadeusz Zwiefka jest koordynatorem Grupy EPL w tejże komisji, co oznacza, że jest on odpowiedzialny za wypracowanie wspólnych dla całej frakcji stanowisk, w kwestiach legislacyjnych dotyczących prawa cywilnego i handlowego, własności intelektualnej, prawa spółek, prawa rodzinnego oraz kwestiach etyki w badaniach naukowych.

Do 2004 roku, Tadeusz Zwiefka był związany z Telewizją Polską, w której pracował między innymi, jako sprawozdawca parlamentarny, kierownik zespołu redakcyjnego i gospodarz programu publicystycznego Programu I TVP „W centrum uwagi”, prowadzący, współtwórca i wydawca magazynu reporterów Programu III TVP „Telekurier” oraz prowadzący „Wiadomości” w Programie I TVP.

Jako wiceprzewodniczący Grupy EPL, Tadeusz Zwiefka wejdzie w skład Prezydium Grupy. Składa się ono z przewodniczącego i 10 wiceprzewodniczących. Członkowie Prezydium uzgadniają między sobą podział zadań, w tym funkcje przewodniczących stałych grup roboczych. Prezydium Grupy koordynuje pracę posłów frakcji we wszystkich 20 komisjach parlamentarnych oraz rekomenduje stanowisko Grupy na sesje plenarne PE.