Dziś Parlament Europejski przyjął sprawozdanie nt. przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki. Sprawozdanie to prezentuje poglądy Parlamentu nt. przyszłej ewentualnej legislacji UE dot. robotów i sztucznej inteligencji.

„Nie mówimy tu o maszynach, które wykonują prace automatyczne i zastępują proste czynności. Ale o robotach uczących się, albo sztucznych inteligencjach mogących przetwarzać bardzo szybko duże ilości różnego rodzaju danych. Jesteśmy i powinniśmy być bardzo ostrożni, jeśli chodzi o stanowienie prawa, bo jest jeszcze wcześnie, a cały obszar szybko się rozwija. To sprawozdanie to otwarcie na te nowe, pojawiające się wyzwania. Staramy się zbudować zrozumienie, a jednocześnie stworzyć warunki, w których właściciele, producenci, użytkownicy, operatorzy i konsumenci wspólnie przygotują kodeksy postępowań i norm określających standardy, zarówno w sensie technicznym, jak i etycznym. Tak zrobiliśmy np.: w przypadku aplikacji dotyczących m-zdrowia. Chodzi o to, żeby branża mogła się rozwijać, a klienci mogli z niej korzystać, ale z zachowaniem wymogów technicznych c zy przestrzeganiem ochrony danych osobowych” – powiedział Michał Boni, autor opinii Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych do tego sprawozdania.

Zalecenia Parlamentu dotyczą głównie kwestii odpowiedzialności prawnej za działalność robotów, konieczności wprowadzania standardów w tej dziedzinie, zapewnienia bezpieczeństwa dla osób, które będą miały styczność z robotami, oraz ochrony danych osobowych, które są przetwarzane przez roboty. Sprawozdanie zawiera między innymi wskazówki dotyczące autonomicznych samochodów, robotów wykorzystywanych w medycynie, dronów czy robotów wykorzystywanych w edukacji.

Najwięcej kontrowersji w raporcie budziła kwestia odpowiedzialności cywilnej za błędy robotów oraz ewentualne nadanie w przyszłości osobnego statusu prawnego najbardziej zaawansowanym formom sztucznej inteligencji.

„Rozumiem obawy dotyczące nadania robotom jakiegoś osobnego statusu. Musimy jednak wybiegać myślą w przyszłość. Nie mówimy tu o science fiction, postęp w robotyce jest ogromny i dzieje się na naszych oczach. Coraz częściej korzystamy z urządzeń w mniejszym lub większym stopniu sterowanych przez roboty. Unia Europejska powinna być w głównym nurcie dyskusji o ewentualnych rozwiązaniach prawnych, a mając za sobą tradycje poszanowania praw człowieka i etyki w nauce, musimy zastanowić się nad trudnymi pytaniami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za działania robotów. Nie możemy udawać, że problem nie istnieje, a to sprawozdanie jest pierwszym poważnym głosem w dyskusji w dziedzinie robotyki” – dodał Tadeusz Zwiefka członek Komisji Prawnej.

Przegłosowane sprawozdanie jest sprawozdaniem legislacyjnym z inicjatywy własnej Parlamentu. Oznacza to, że Komisja Europejska musi w ciągu najbliższych miesięcy ustosunkować się do zaleceń Parlamentu.