Z zadowoleniem przyjmujemy przedstawione dziś przez Komisję Europejską propozycje w zakresie prawa spółek” – powiedział Tadeusz Zwiefka, wiceprzewodniczący Grupy EPL, największej frakcji w Parlamencie Europejskim.

Cyfryzacja jest ostatnio w centrum uwagi prawodawców unijnych. Najwyższa pora, aby rozwiązania cyfrowe zostały także zastosowane  w zakresie rejestracji spółek. Możliwość stosowania instrumentów i procedur online ułatwia funkcjonowanie i ogranicza koszty szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw” – podkreślił.

W przedstawionym dziś pakiecie Komisja zaproponowała dwie dyrektywy. Pierwsza dotyczy łączenia i dzielenia spółek oraz przeniesienia siedziby firm. Druga reguluje kwestie związane z rejestracją firm i oddziałów online.

Europejskie prawo spółek nie rozwijało się dynamicznie w ostatnich latach. Wiążemy duże nadzieje z nowymi propozycjami KE, ponieważ Europejscy przedsiębiorcy zdecydowanie domagają się dostosowania przepisów, by przyczyniły się do wzrostu gospodarczego. Chcemy przeprowadzić prace nad tymi dokumentami na tyle szybko, by mieć stanowisko PE jeszcze do końca tej kadencji” – dodał Axel Voss, koordynator Grupy EPL w Komisji Prawnej.