Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie autorstwa posła Adama Szejnfelda, które ocenia wdrażanie umowy o wolnym handlu między Unia Europejską i Koreą Południową. Obowiązująca od 2011 roku umowa jest pierwszym kompleksowym porozumieniem zawartym przez Unię z partnerem azjatyckim, a zarazem dotychczas najnowocześniejszą umową handlową wdrożoną przez UE.

W przyjętym sprawozdaniu Parlament podkreśla jej pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy uczestniczących w niej stron, oraz na znaczący wzrost handlu miedzy Koreą i Unią.

„Szczególnie dzisiaj, kiedy hasła protekcjonistyczne stają się coraz popularniejsze, warto mówić o korzyściach, jakie niesie za sobą międzynarodowa współpraca w zakresie handlu i inwestycji. Dobitnie dowodzi tego między innymi umowa o wolnym handlu między Unią Europejską, a Koreą Południową. Jej efekty są znakomite, daleko lepsze niż wcześniejsze przewidywania obu stron” – komentuje poseł Adam Szejnfeld.

Autor sprawozdania zaznacza jednocześnie, iż w dokumencie znalazły się nie tylko zapisy mówiące o korzyściach i dobrych efektach tej umowy, ale także informacje o potrzebie rozwiązania kilku istotnych problemów związanych z funkcjonowaniem umowy. „Dla Unii są to m.in. klauzule bezpośredniego transportu oraz naprawianie towarów wyeksportowanych, dla Korei natomiast włączenie do umowy rozdziału dotyczącego inwestycji” – wyjaśnia.

„Co równie ważne, w końcowym dokumencie zawarte zostały także zapisy dotyczące konieczności promowania porozumienia wśród małych i średnich przedsiębiorstw, które powinny być beneficjentami umowy w znacznie większym zakresie, niż dotychczas” – podkreśla.

Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Koreą Południową przewiduje nie tylko stopniowe zniesienie praktycznie wszystkich barier taryfowych pomiędzy stronami, ale również i wielu barier pozataryfowych, a także wzajemne zwiększenie dostępu do rynków w zakresie inwestycji i świadczenia usług.

Dzięki podpisanemu porozumieniu eksport Unii do Korei wzrósł o 47%, z poziomu 30,6 mld euro w 12-miesięcznym okresie poprzedzającym obowiązywanie Umowy do 44,9 mld euro w piątym roku trwania umowy. Wymiana handlowa pomiędzy partnerami w 2015 roku pobiła rekord, przekraczając 90 mld euro powodując to, że Korea stała się ósmym partnerem handlowym Unii, a Unia – trzecim partnerem Korei.