„Jesteśmy głosem milionów ludzi, którzy wiedzą, że zasady, które są wpisane w traktaty i w naszą Konstytucję są po to, żeby chronić wolności obywatelskie, zdrowe zasady gospodarowania, dobry ład publiczny i społeczny. Jesteśmy głosem milionów ludzi, którzy dobrze czują się w Unii Europejskiej, czują się u siebie, rozumieją Unię Europejską, jako gwarancję naszego bezpieczeństwa i szans rozwojowych” – mówił Janusz Lewandowski, przewodniczący delegacji Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim, w trakcie debaty nt. sytuacji państwa prawa i praworządności w Polsce.

Europoseł PO zdecydowanie skrytykował działania obecnego rządu, wskazując, że cenę za nie ponosi cała Polska.

„Ta władza wzięła się z demokratycznego mandatu, ale mandat mniej niż 20% uprawnionych do głosowania nie usprawiedliwia kroczącego zamachu na instytucje państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Nie usprawiedliwia rujnowania pozycji Polski w świecie” – mówił Janusz Lewandowski.

 „Pięć razy debatowano już o Polsce na forum Parlamentu Europejskiego – jesteśmy chorym ogniwem tej wspólnoty. Cenę za to płaci cała Polska. To wspaniałe dzieło zbiorowe milionów Polaków, jakim jest Polska ćwierćwiecza, nie zasługuje na płacenie tak wielkiej ceny za nadużycia władzy. Dlatego będziemy dawali świadectwo prawdzie” – podkreślał.

Zaznaczył, iż przyjęta przez Sejm – w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego – nowa ustawa o zgromadzeniach „dławi wolność zgromadzeń -  fundamentalne prawo, o które walczyła Solidarność”.

Lista nadużyć obecnego rządu jest coraz dłuższa. „Można wskazać kolejne cele rozprawy ze społeczeństwem: samorząd terytorialny, niezawisłe sądownictwo. To wszystko jest doskonale widoczne dla demokratycznego świata po obu stronach Atlantyku” – mówił szef polskiej delegacji w Grupie EPL. „Nie spuści się nowej, żelaznej kurtyny. Misja prania mózgów, która jest misją niektórych mediów publicznych w Polsce, nie dociera do Strasburga i Brukseli. Każdy, kto tutaj zakłamuje obraz polskiej rzeczywistości traci wiarygodność, również na tym forum” – dodał.

Posłanka Elżbieta Łukacijewska podkreśliła z kolei, iż celem debaty nie jest atak na Polskę, ani na Polaków.

„Nie słyszałam, aby w tej izbie ktokolwiek skrytykował Polskę i Polaków. Zawsze z dumą mówi się o naszych osiągnięciach. Krytykuje się rząd Prawa i Sprawiedliwości!” – powiedziała.