Trzech europosłów delegacji PO-PSL zasiądzie w prezydiach kluczowych komisji parlamentarnych Parlamentu Europejskiego, szczególnie ważnych z punktu widzenia polskich interesów. To potwierdza silny głos delegacji w pracach legislacyjnych obecnej kadencji.

Janusz Lewandowski został wybrany na wiceprzewodniczącego Komisji ds. Budżetu (BUDG), odpowiedzialnej m.in. za wieloletnie ramy finansowe dochodów i wydatków Unii oraz system środków własnych Unii, a także unijny budżet.

Wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI), odpowiedzialnej m.in.  za prowadzenia i rozwoju unijnej polityki rozwoju regionalnego i spójności, a co za tym idzie przydział środków unijnych dla samorządów, został Krzysztof Hetman.

Na wiceprzewodniczącą Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) została wybrana Róża Thun. Do uprawnień komisji IMCO należy m.in. zapewnienie rozwiązań służących swobodnemu przepływowi towarów, usług i przedsiębiorczości, a także usuwanie potencjalnych barier we wdrażaniu jednolitego rynku, w tym jednolitego rynku cyfrowego.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego podzieleni są na 20 wyspecjalizowanych stałych komisji. Komisje te zalecają przygotowanie wniosków ustawodawczych za pośrednictwem przyjętych sprawozdań, proponują poprawki na posiedzenie plenarne oraz powołują zespół negocjacyjny do prowadzenia negocjacji z Radą w sprawie prawodawstwa UE. Ponadto przyjmują sprawozdania z własnej inicjatywy, organizują wysłuchania z udziałem ekspertów oraz nadzorują inne organy i instytucje UE.