Parlament Europejski wyraził dziś zgodę na zastosowanie pewnych ułatwień w importowaniu produktów rolnych i rybołówstwa z Kosowa, przyjmując zdecydowaną większością głosów sprawozdanie w sprawie pewnych procedur dotyczących stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i  Kosowem. Autorem sprawozdania jest poseł Adam Szejnfeld.

- Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu, zawarty przez Unię Europejską z Kosowem, to szansa dla tego państwa. Potrzebuje ono bowiem stabilizacji politycznej oraz rozwoju gospodarczego dla budowania lepszej przyszłości swoich obywateli. Aby układ jednak mógł w pełni funkcjonować, konieczne jest ustanowienie szczegółowych zasad dotyczących wdrażania jego postanowień w życie – powiedział po głosowaniu Adam Szejnfeld.

- Wymiana handlowa, szczególnie produktów rolno-spożywczych, jest bardzo ważna dla dalszego rozwoju Kosowa. Bez obniżenia stawek celnych ten najbiedniejszy kraj Europy miałby bowiem znaczne trudności z zaistnieniem na rynku Unii Europejskiej. Przy okazji ta umowa, to także przykład na to, jak dzisiejsze zasady otwartości i wzajemnej współpracy krajów bogatych oraz biednych mogą wpływać na rozwój państw i podnoszenie dobrobytu ich obywateli. Myślę, że warto to podkreślać w sytuacji narastającej w Europie i na świecie fali nieuzasadnionej krytyki tego procesu – powiedział.