- Szczególnie dzisiaj, kiedy hasła protekcjonistyczne stają się coraz popularniejsze, warto mówić o korzyściach, jakie niesie za sobą międzynarodowa współpraca w zakresie usług, inwestycji oraz handlu. Dowodzi tego między innymi umowa o wolnym handlu między Unią Europejską, a Koreą Południową. Jej efekty są daleko lepsze, niż wcześniejsze przewidywania, i to dla obu stron – podkreśla poseł Adam Szejnfeld, autor przyjętego dziś przez Komisję Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego raportu podsumowującego efekty liberalizacji handlowej między Koreą Południowa i UE.

- Nic nie jest całkowicie idealne, a życie niekiedy weryfikuje wcześniejsze ustalenia. Dlatego trzeba zawarte umowy analizować i ewentualnie korygować. Podobnie jest w przypadku umowy z Koreą. W przegłosowanym dzisiaj raporcie znalazło się więc także odwołanie do rozwiązania kilku wskazanych przeze mnie kwestii, m.in. z zakresu barier pozataryfowych, barier sanitarnych i fitosanitarnych, ochrony własności intelektualnej czy przypadków łamania praw pracowniczych w Korei Południowej – powiedział poseł Szejnfeld. –  Co istotne, w końcowym dokumencie znalazły się także zapisy dotyczące konieczności promowania porozumienia wśród małych i średnich przedsiębiorstw, które do tej pory były w niewielkim stopniu świadome istnienia umowy i wynikającej z niej korzyści dla sektora MSP- dodał.

Umowa o Wolnym Handlu między Unią Europejską a Koreą Południową weszła w życie 1 lipca 2011 r. Jest ona pierwszą kompleksową umową zawartą przez UE z partnerem azjatyckim, a zarazem dotychczas najnowocześniejszą umową handlową wdrożoną przez Unię Europejską. Przewiduje nie tylko stopniowe zniesienie praktycznie wszystkich barier taryfowych pomiędzy stronami, ale również i wielu barier pozataryfowych, a także wzajemne zwiększenie dostępu do rynków w zakresie inwestycji i świadczenia usług.

Dzięki podpisanemu porozumieniu eksport UE do Korei wzrósł o 47%, z poziomu 30,6 mld euro w 12-miesięcznym okresie poprzedzającym obowiązywanie Umowy do 44,9 mld euro w piątym roku trwania Umowy. Wymiana handlowa pomiędzy partnerami w ubiegłym roku pobiła rekord, przekraczając 90 mld euro powodując to, że Korea stała się 3. partnerem handlowym Unii, a Unia – 8. partnerem Korei.