Doktor Magdalena Adamowicz została wybrana przewodniczącą delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki. Delegacje PE utrzymują i pogłębiają stosunki z parlamentami państw nienależących do UE, innymi regionami świata lub organizacjami. Wspierają demokrację i prawa człowieka poza granicami UE, jednocześnie promując samą Unię Europejską poza jej granicami oraz zachęcając swoich partnerów do poszanowania wartości i interesów Unii.

Poseł Adamowicz po objęcia przewodnictwa delegacji zaakcentowała swoja głęboką wiarę w ważną rolę dyplomacji parlamentarnej jako platformy otwierania nowych możliwości współpracy z krajami trzecimi. Podkreśliła również wyjątkowe znaczenie, które przypisuje relacjom UE z Republiką Południowej Afryki, zarówno w kontekście symbolicznie pokrewnej z Polską historycznej drogi do wolności, jak i w relacji do swojej kampanii Imagine There Is No Hate.

„Z powodów osobistych delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki jest dla mnie bardzo wyjątkowa. Wywodząc się z aktywizmu społecznego i politycznego w moim kraju, rozumiem i podzielam walkę RPA o wolność, praworządność i godność ludzką” – powiedziała Magdalena Adamowicz.

Przewodnicząca delegacji podkreśliła również, że Republika Południowej Afryki jest jednym z kluczowych partnerów UE na arenie światowej: „Zarówno w RPA jak i w UE jesteśmy zaangażowani w utrzymanie globalnego porządku oraz wielostronne instytucje i procesy. Razem opowiadamy się za pokojem, wolnością i godnością wszystkich ludzi”.

„Jako przewodnicząca delegacji będę aktywna w budowaniu godnych zaufania relacji z naszym odpowiednikiem, południowoafrykańskim ustawodawcą. Poczynając od inicjacji dyskusji, a kończąc na opracowywaniu adekwatnych rozwiązań dla różnych wyzwań politycznych oraz wymianie najlepszych praktyki za pośrednictwem naszych instrumentów partnerstwa” – dodała Poseł Adamowicz.