Dzisiaj europosłowie zatwierdzili pakiet dokumentów dotyczących wcielenia w życie postanowień Traktatu z Marakeszu* o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów drukowanych osobom niewidomym, słabowidzącym i innym niepełnosprawnym. Dzięki temu państwa członkowskie będą mogły ustanowić wyjątek w prawie autorskim pozwalający na łatwiejszy dostęp, także w obrocie transgranicznym, w odpowiednich formatach książek, e-booków i innych publikacji dla osób niedowidzących.

„Osoby niewidome i z problemami wzroku mają utrudniony dostęp do książek, a na dodatek oferta, z której mogą skorzystać jest bardzo wąska. Dlatego cieszę się, że w tak krótkim czasie udało się wynegocjować wdrożenie założeń Traktatu z Marrakeszu. Miliony obywateli Unii, w tym prawie 2 mln Polaków, będzie już w krótce mogło korzystać z szerszej oferty książkowej w przystępnym formacie e-booków, z większą czcionką czy pisanych Braillem”, powiedział Tadeusz Zwiefka, wiceprzewodniczący Grupy EPL, który pracował nad pakietem rozwiązań w Komisji Prawnej.

„Wyjątek od praw autorskich, który dzisiaj zatwierdziliśmy jest zrozumiały i w realny sposób otwiera dostęp do kultury osobom, które z nie swojej winy, mają ten dostęp ograniczony. Sam mam kłopoty ze wzrokiem i wiem jak trudny potrafi być dostęp do słowa pisanego. Dlatego gorąco zachęcam wszystkie kraje członkowskie, by we współpracy ze środowiskami osób niewidomych i niedowidzących oraz wydawcami, jak najszybciej wcieliły w życie te ułatwienia”, dodał poseł Zwiefka.

Kolejnym krokiem jest wdrożenie przyjętych dzisiaj zapisów do prawa krajowego, na co państwa członkowskie będą miały 12 miesięcy.