Rak jest największym zabójcą XXI wieku. Tylko w Polsce 50% zgonów spowodowane jest chorobami nowotworowymi. W UE, problem ten dotknie prawie 200 milionów Europejczyków. Dlatego walka z rakiem to dziedzina, w której współpraca europejska, dzielenie się informacjami i środkami może naprawdę zmienić życie milionów Europejczyków. Aby skutecznie walczyć z rakiem, Grupa EPL, na wniosek europosłów PO- PSL, postanowiła wynieść sprawę na forum europejskie i apeluje o utworzenie specjalnej komisji ONKO ds. profilaktyki, leczenia, monitorowania i rekonwalescencji pacjentów po leczeniu onkologicznym.

Nowotwory nie znają granic ani nie mają narodowości więc dzisiaj proszę was drodzy koledzy, parlamentarzyści abyście ponadpartyjnie zdecydowali o powołaniu specjalnej komisji do spraw walki z rakiem. To zależy tylko i wyłącznie od Nas . Jestem pewna , że chorzy na raka mogą liczyć na Nas a my ich nie zawiedziemy„ – mówiła w czasie debaty poświęconej walce z rakiem Ewa Kopacz, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego.

Co roku z powodu raka umiera ponad 9 milionów ludzi. Każdy z krajów europejskich w zależności od zamożności wydaje setki miliardów euro na walkę z tą chorobą. W ramach europejskiej solidarności połączmy nasze siły, stwórzmy europejski plan skutecznego leczenia raka. Stwórzmy europejską strategię profilaktyki onkologicznej oraz europejską strategię wczesnego wykrywania raka, dajmy nowy impuls do badań onkologicznych. Stwórzmy europejski program partnerski oparty na współpracy ośrodków akademickich i szpitali specjalistycznych. Współpracujmy ze sobą wymieniając najlepsze praktyki i doświadczenia wynikające z badań klinicznych, dajmy jednakowe szanse pacjentowi na wschodzie i zachodzie Europy” – dodała.

Chcemy zaproponować europejskie rozwiązania dotyczące walki z rakiem, które obejmą profilaktykę, wczesną diagnostykę, nowoczesne metody leczenia, oraz rehabilitacji. Leczenie onkologiczne powinno być priorytetem wszystkich państw członkowskich. Proponujemy wspólne zasady leczenia i wymiany informacji na temat wyników nowoczesnych badań./ Potrzebne jest wspólne, europejskie podejście do walki z rakiem. Tylko razem będziemy w stanie skutecznie stawić czoła tej zabójczej chorobie” – podkreślił Bartosz Arłukowicz.

Bardzo ważne jest wyrównywanie szans w dostępie do terapii i leczenia między dużymi ośrodkami, a mniejszymi miejscowościami. W Świętokrzyskiem w czasie kiedy byłem marszałkiem rozpoczęliśmy realizację idei „onkologia bliżej ludzi”, która polega na lokalizacji w szpitalach powiatowych oddziałów chemioterapii po to, aby pacjenci nie musieli dojeżdżać w trudnym okresie choroby do ośrodków onkologicznych zlokalizowanych daleko od miejsca zamieszkania. Ten kierunek musi być też obecny w działaniach UE. Chcemy aby za 20 lat nikt nie umierał na raka” – powiedział Adam Jarubas. “Jest to bardzo ambitny, cywilizacyjny cel, który poza wartością samą w sobie,  ochroną życia, wygeneruje również wiele innowacji, postęp i poprawi jakość życia w UE na wiele sposobów“- dodał.