Europosłowie przyjęli dziś pakiet dokumentów określający cele redukcji odpadów oraz ustanawiający ambitną, stabilną i długofalową ścieżkę dla zarządzania odpadami i ich wtórnego wykorzystania w UE. Tzw. Pakiet Odpadowy składa się z 4 sprawozdań i 6 dyrektyw i stanowi pierwszy krok w kierunku wprowadzenia w UE gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

„Przyjęliśmy dziś nowe cele dotyczące zagospodarowania odpadów, które pozwolą na stopniowe wdrażanie nowego modelu gospodarki, mniej uzależnionego od zapotrzebowania na surowce zewnętrzne. Nie możemy jednak skupiać się tylko na odpadach. Ważne jest również zapobieganie ich powstawaniu, co można osiągnąć poprzez przedłużenie życia produktów”, powiedział poseł do PE Andrzej Grzyb, który był zaangażowany w prace nad pakietem w imieniu delegacji PO-PSL.

Przyjęte dziś propozycje podkreślają, że aby zapewnić efektywne wdrożenie, celom redukcji odpadów towarzyszyć powinny konkretne rozwiązania wspierające m.in. samorządy lokalne oraz uwzgledniające różnice między państwami członkowskimi UE. Ponadto, pakiet stanowi impuls wzrostu dla nowych obszarów przedsiębiorczości i innowacji.

„Gospodarka odpadami w różnych państwach członkowskich jest zróżnicowana i brak wspólnej definicji przetwarzania odpadów. Dlatego zależało nam, aby nowe rozwiązania były dla państw członkowskich bodźcem do dalszego rozwoju i ulepszania gospodarki odpadami. Europa nie może sobie pozwolić na utratę 2,5 miliarda ton surowców ze względu na marną gospodarkę odpadami, zwłaszcza ze względu na rosnący deficyt i koszty surowców”, dodał europoseł.