W ramach sesji plenarnej w Strasburgu, Parlament Europejski przegłosował sprawozdanie przygotowane przez posła dr Andrzeja Grzyba z zaleceniami dla Rady i Komisji Europejskiej ws. zmian w politykach UE na rzecz promocji i ochrony wolności religii i przekonań na świecie.

Podczas dzisiejszej sesji plenarnej, głosowaniu poddany został między innymi zapis zwracający uwagę na sytuację Asii Bibi, chrześcijanki skazanej na karę śmierci za rzekome bluźnierstwo w Pakistanie w 2010 r. Po niedawnym uniewinnieniu, kwestią priorytetową jest zapewnienie bezpieczeństwa jej oraz jej bliskim.

„Walczymy o wolność religii i przekonań dla wszystkich. Ci, którzy są prześladowani najdotkliwiej, najbardziej skorzystają.” – przekonywał poseł Grzyb.

 „Cierpień i prześladowań doświadczają wyznawcy wielu religii i przekonań. Rezolucja PE z 2016 r. podkreśla tragiczną sytuację Jazydów; Społeczeństwo międzynarodowe jest zszokowane sytuacją muzułmańskiej grupy etnicznej Rohingya. Od lat, twarde dane liczbowe pokazują, że najliczniej prześladowaną grupą religijną na świecie są chrześcijanie.  Rocznie ginie nawet do 170 tys. chrześcijan, a 350 milionów jest prześladowanych.” – dodał sprawozdawca.

Ponadto, europosłowie zaapelowali o rozszerzenie mandatu Specjalnego Wysłannika UE ds. Wolność Religii i Przekonań (FoRB), lepszego wykorzystania przyjętych przez Radę Wytycznych UE oraz wsparcie dedykowanych projektów z obecnego i przyszłego wieloletniego budżetu UE.

„Doceniamy osiągnięcia Jána Figeľa, który, pomimo ograniczonych zasobów kadrowych i finansowych, od 2016 r. realizuje zadania Specjalnego Wysłannika. Wzywamy Radę i Komisję Europejską do przeglądu mandatu Specjalnego Wysłannika i zapewnienia odpowiedniego wsparcia. Wzywamy do zmiany obecnych rocznych mandatów, na mandat wieloletni i do wspierania rozwoju sieci współpracy we wszystkich instytucjach UE i Państwach Członkowskich.” – zaapelował poseł Grzyb.