Posłowie komisji rynku wewnętrznego i praw konsumentów (IMCO) przyjęli w poniedziałek opinię do raportu podsumowującego wykonanie tegorocznych priorytetów w ramach Europejskiego Semestru – rocznego cyklu koordynacji polityki gospodarczej. Wzywają w niej m.in. do usprawnienia procesu uznawania kwalifikacji zawodowych między krajami UE i zniesienia barier, które wciąż utrudniają sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku.

„Brexit musi nas czegoś nauczyć! Europejski Semestr to doskonała okazja, żeby przyjrzeć się, w jaki sposób poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej realizują reformy służące budowie dobrze funkcjonującego i zintegrowanego Jednolitego Rynku. Nie możemy już więcej zadawalać się ogólnymi zapewnieniami, że wszyscy wspieramy Jednolity Rynek. Tak nie jest! Na przykład aż 21 państw członkowskich nie wdrożyło jeszcze pakietu legislacyjnego w sprawie zamówień publicznych” – podkreślił po głosowaniu poseł Adam Szejnfeld, który koordynował prace nad dokumentem w imieniu Grupy EPL..

„Szerokie wsparcie dla MŚP i start-upów, walka z nadmiernymi obciążeniami administracyjnymi, pełne wdrożenie i stosowanie dyrektyw usługowej, uznawanie kwalifikacji zawodowych i zapewnienie dostępu do zawodów regulowanych, czy w końcu budowa Jednolitego Rynku Cyfrowego – to przykłady obszarów, którym w przyjętej opinii poświęciliśmy szczególnie dużo uwagi. Mam nadzieję, że będą one również traktowane w sposób priorytetowy zarówno przez Komisję Europejską, jak i poszczególne państwa członkowskie. W przeciwnym razie nie uda nam się uwolnić pełnego potencjału Jednolitego Rynku, a to przecież szansa na wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy, których Europa tak bardzo potrzebuje” – powiedział.

Przyjęty tekst, jest opinią komisji IMCO do raportu Parlamentu Europejskiego nt. wdrażania założeń europejskiego semestru w 2016. Raport trafi na sesje plenarna w listopadzie.